Zaloguj
Reklama

Niedobór kwasu foliowego zwiększa ryzyko otępienia ponad trzykrotnie

Niedobór kwasu foliowego zwiększa ryzyko otępienia ponad trzykrotnie
Fot. medforum
(5)

Wyniki dotychczasowych badań dotyczących nieprawidłowego poziomu kwasu foliowego, witaminy B12 oraz homocysteiny we krwi osób starszych jako czynników ryzyka wystąpienia otępienia dostarczały sprzeczne wyniki.

Reklama

W przeprowadzonym ostatnio badaniu, opublikowanym w Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, w którym udział wzięło 625 osób początkowo bez zaburzeń poznawczych, oceniano poziom wyżej wymienionych czynników oraz ich zmianę w ciągu roku obserwacji. Jednocześnie, po roku, oceniano zmianę funkcji poznawczych u badanych osób. Stwierdzono, że jedynie niski poziom kwasu foliowego stwierdzony na początku badania zwiększał (3,5-krotnie) ryzyko wystąpienia otępienia. Na wystąpienie otępienia miały jednak również wpływ zmiany poziomu wszystkich trzech czynników w czasie trwania obserwacji – duży spadek poziomu kwasu foliowego, niski wzrost poziomu witaminy B12 oraz duży wzrost poziomu homocysteiny. 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • Kim JM, Stewart R, Kim SW, Yang SJ, Shin HY, Shin IS, Yoon JS.Changes in folate, vitamin B12, and homocysteine associated with incident dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008 Feb 5.

Reklama
(5)
Komentarze