Zaloguj
Reklama

Narastająca częstość odkleszczowego zapalenia mózgu w Europie

Autorzy: Suss J.
Narastająca częstość odkleszczowego zapalenia mózgu w Europie
Fot. iStock
(5)

Wzrost zachorowalności na TBE oraz poszerzanie się obszarów zagrożonych chorobą jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim, a ponadto dotyczy Bliskiego Wschodu. Przyczyny tego zjawiska są różnorodne.

Reklama

Jednym z krajów szczególnie zagrożonych odkleszczowym zapaleniem mózgu (tick-borne encephalitis: TBE) są Niemcy. Epidemiolodzy z tego kraju podkreślają jednak, że wzrost zachorowalności na TBE oraz poszerzanie się obszarów zagrożonych chorobą jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim, a ponadto dotyczy Bliskiego Wschodu. Przyczyny tego zjawiska są różnorodne. W pierwszej kolejności wymienia się ocieplenie klimatu i zmiany w ekosystemach leśnych. Podkreśla się wysoką skuteczność dostępnych na rynku szczepionek przeciwko TBE. Narasta przekonanie o znaczeniu szczepień w zapobieganiu TBE u osób z grup ryzyka. Współcześnie w Europie wzrasta intensywność ruchu turystycznego, w tym wyjazdów wakacyjnych na tereny zagrożone TBE. Z tego powodu w profilaktyce TBE szczególną uwagę należy poświęcić turystom.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Dtsch Med Wochenschr. 2005 Jun 3;130(22):1397-400.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze