Zaloguj
Reklama

Na czym polega badanie odruchów?

Współautorzy: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003
Lekarka
Fot. ojoimages
Lekarka
(5)

Badania odruchów pozwalają na określenie poziomu uszkodzenia obwodowego układu nerwowego oraz wychwycenie cech charakterystycznych dla uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Reklama

Wyróżnia się odruchy ścięgniste, okostnowe i powierzchniowe skóry. Badanie opiera się na łuku odruchowym, czyli drodze jaką przebywa impuls nerwowy od receptora poprzez neuron czuciowy, kojarzeniowy i ruchowy do efektora.

Receptor czyli odpowiednie miejsce drażnione przez lekarza neurologa odbiera bodziec, który wywołuje impuls nerwowy, następnie neuron czuciowy przewodzi go do odpowiedniego ośrodka nerwowego w mózgu lub rdzeniu kręgowym.

Po przetworzeniu w ośrodku zostaje wysłany przez neuron ruchowy do efektora, którym może być np. mięsień lub gruczoł i wywołuje pobudzenie i reakcję właściwą dla danego odruchu. Wygórowanie odruchu lub jego asymetria świadczą o zaburzeniu w obrębie centralnego układu nerwowego, czyli ośrodka w którym przetwarzany jest impuls.

Osłabienie lub zniesienie odruchu związane jest z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego czyli neuronu ruchowego.

Reklama
(5)
Komentarze