Zaloguj
Reklama

Mioklonie

Biceps
Fot. Panthermedia
Biceps
(0)

Mioklonie, czyli szybkie, krótkie, mimowolne ruchy, są efektem synchronizacji agonistyznych i antagonistycznych działań mięśni. Miokolnie mogą mieć charakter uogólniony, ogniskowy oraz segmetarny oraz mogą mieć podłoże zarówno fizjologiczne jak również mogą być powodowane przez przyczyny zewnętrzne.

Reklama

Mioklonie rozumiane są jako nagłe, szybkie, trwające około 50 ms, niezależne od woli ruchy, będące efektem krótkich skurczów mięśni, ich części, bądź całej grupy mięśniowej. Tego typu skurcze spowodowane są zsynchronizowaniem się agonistycznych i antagonistycznych czynności mięśni bądź grupy mięśni uczestniczącej w ruchu. Miokolnie mogą mieć charter pojedynczy lub tez występować seriami. Podziału można dokonać również ze względu na umiejscowienie tj. miokolnie ogniskowe, segmentarne lub uogólnione. Niekiedy tego typu skurcze mają podłoże fizjologiczne, występują wtedy zazwyczaj w okresie przysennym, w czasie snu lub po bardzo dużym wysiłku fizycznym. Mogą one mieć też swoją przyczynę w bodźcach zewnętrznych. Mowa wówczas o miokloniach odruchowych.
      
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • “Mioklonie zamiarowe w encefalopatii anoksycznej u chorych z astmą oskrzelową” S. Budrewicz, M. Koszewicz, G. Dałek, A. Tutaj [w:] “Polski Przegląd Neurologiczny”, 2006, tom 2, nr 4

Reklama
(0)
Komentarze