Zaloguj
Reklama

Milrinon w leczeniu skurczu naczyniowego w krwotoku podpajęczynówkowym

Milrinon w leczeniu skurczu naczyniowego w krwotoku podpajęczynówkowym
Fot. iStock
(5)

W marcowym wydaniu czasopisma Stroke opublikowano wyniki badania, z którego wynika, że jeden z inhibitorów fosfodiesterazy – milrinon, o działaniu inotropowo dodatnim i rozszerzającym naczynia krwionośne, może być skuteczny w zwalczaniu skurczu naczyniowego (CVS) następującego po wystąpieniu krwotoku podpajęczynówkowego spowodowanego pęknięciem tętniaka.

Reklama

U 22 pacjentów z potwierdzonym angiograficznie skurczem naczyniowym (redukcja średnicy naczynia tętniczego powyżej 40 %) podawano milrinon dotętniczo w rejonie mózgu objętego skurczem, a następnie kontynuowano dożylny wlew do 14 dnia od chwili krwotoku. Oceniano angiograficznie zmianę CVS, tolerancję hemodynamiczną oraz neurologiczny stan pacjenta po roku od incydentu. Dotętniczy wlew milrinonu powodował zwiększenie średnicy naczynia o 53 (+/-37) % (p<0,0001). Jednocześnie obserwowano umiarkowany wzrost szybkości akcji serca, przy braku wpływu na wartości systemowego ciśnienia tętniczego. U pięciu chorych wystąpił nawrót skurczu w ciągu 48 godzin. Dwie osoby zmarły, dwie osoby nie ukończyły obserwacji. U pozostałych po roku odnotowano bardzo dobry wynik leczenia (skala Rankina: 0,8+/-1,0; Bartel Index: 100 [95-100]).

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • Bachstetter AD, Pabon MM, Cole MJ, Hudson CE, Sanberg PR, Willing AE, Bickford PC, Gemma C. Peripheral injection of human umbilical cord blood stimulates neurogenesis in the aged rat brain. BMC Neurosci. 2008 Feb 14;9(1):22

Reklama
(5)
Komentarze