Zaloguj
Reklama

Migrena i inne formy bólu głowy a wyniki studentów w nauce

Nauka
Fot. ojoimages
Nauka
(0)

Bóle głowy powodują opuszczanie części zajęć i obniżenie poziomu zdolności, ale nie wpływają na zdobywane oceny.

Reklama

Stan zdrowia jest jednym z czynników wpływających na zdolność danego młodego człowieka do osiągania sukcesów w nauce. Hugo R. Souza-e-Silva i Pedro A. S. Rocha-Filho z Uniwersytetu Pernambuco w Recife (Brazylia) poddali niedawno badaniom kilkuset studentów.

Zgodnie z publikacją w listopadowo-grudniowym numerze czasopisma „Headache: The Journal of Head and Face Pain” spośród 87,2% młodych ludzi doświadczających bólów głowy migrena występowała u 48,5% z nich, natomiast dolegliwości typu uciskowego – u 42,4%.

W ciągu trzech miesięcy poprzedzających rozmowy naukowców ze studentami 30,8% z nich musiało opuścić część zajęć z powodu doświadczanych dolegliwości. Ten sam odsetek uczestników badanych młodych ludzi zdeklarowało wywołany bólami głowy spadek zdolności do przyswajania nowej wiedzy i zdobywania umiejętności. Z drugiej strony omawiany rodzaj dolegliwości nie miał wpływu na zdobywane przez studentów oceny.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Headache: The Journal of Head and Face Pain, Volume 51, Issue 10, pages 1493–1502, 2011

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze