Zaloguj
Reklama

Migrena a życie pacjenta

Problemy z włosami
Fot. ojoimages
Problemy z włosami
(5)

Młody wiek, nasilenie i częstość bólów oraz depresja decydują o wpływie migreny na życie chorego.

Reklama

Aby umożliwić wiarygodną i obiektywną ocenę skutków migreny, opracowano tzw. Test Wpływu Bólu Głowy (ang. Headache Impact Test-6, w skrócie HIT-6). Pierwotnie stosowano go jedynie do badania pacjentów z epizodyczną formą tego schorzenia neurologicznego, tzn. takich, u których napady występowały mniej niż 15 dni w miesiącu. Dawn Buse z Akademii Medycznej Alberta Einsteina w Nowym Jorku i współpracownicy poddali niedawno badaniom ankietowym kilka tysięcy chorych na migrenę.

Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma „Headache: The Journal of Head and Face Pain” wpływ omawianej choroby na życie osobiste i zawodowe był oceniany jako „poważny” częściej przez pacjentów z jej przewlekłą formą, niż przez tych z odmianą epizodyczną. Do czynników zwiększających oddziaływanie migreny należały: młody wiek, nasilenie i częstość bólu głowy oraz depresja. Jedynie u pacjentów z epizodyczną formą omawianej choroby znaczącą rolę odgrywały niskie dochody i zaburzenia lękowe. Płeć, rasa i współczynnik masy ciała (BMI) nie wpływały w znaczący sposób na stopień, w jaki migrena oddziaływała na życie dotkniętych nią chorych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Headache: The Journal of Head and Face Pain DOI: 10.1111/j.1526-4610.2011.02046.x

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze