Zaloguj
Reklama

Migracja neuronów a padaczka

Migracja neuronów a padaczka
Fot. ojoimages
(0)

Niski poziom ApoER2 opóźnia migrację neuronów.

Reklama

Od pewnego czasu wiadomo, że wątrobowy receptor X beta (liver X receptor β - LXRβ) i receptor alfa hormonu tarczycy (thyroid hormone receptor α - TRα) odgrywają ważną rolę w migracji neuronów w rozwijającym się mózgu – procesie, którego zaburzenia są istotną częścią etiologii takich chorób, jak padaczka czy schizofrenia. Jan-Ake Gustafsson z Uniwersytetu Houston (USA) i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania na zarodkach myszy, z których część miała znokautowany gen kodujący pierwsze z tych białek.

Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma „Proceedings of the National Academy of Sciences” z 21 czerwca omawiany defekt genetyczny okazał się być przyczyną obniżenia w 15 dniu życia płodowego ekspresji receptora reeliny o symbolu ApoER2, co spowodowało zaburzenia w migracji neuronów. W 14 dniu po urodzeniu stwierdzono wzmożoną produkcję tej substancji u transgenicznych myszy w porównaniu z typem dzikim.

Badacze przypuszczają, że niski poziom ApoER2 powoduje opóźnioną migrację neuronów w przypadku znokautowania genu LXRβ, ale po narodzeniu następuje odwrócenie tego efektu dzięki obecności hormonów tarczycy. Wynik ten może przyczynić się do opracowania metod zapobiegania padaczce, schizofrenii i niektórym innym chorobom ośrodkowego układu nerwowego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Proceedings of the National Academy of Sciences published, doi: 10.1073/pnas.1006162107

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze