Zaloguj
Reklama

Migotanie przedsionków jest związane z zaburzeniami pamięci u osób bez udaru mózgu

Migotanie przedsionków jest związane z zaburzeniami pamięci u osób bez udaru mózgu
Fot. ojoimages
(5)

Migotanie przedsionków, nawet u osób bez przebytego udaru mózgu, jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zaburzeń pamięci oraz atrofii hipokampów. Takie wnioski płyną z badania opublikowanego w European Heart Journal.

Reklama

Badaniem objęto 122 pacjentów ze stwierdzonym migotaniem przedsionków (AF), którzy nie przebyli udaru mózgu oraz 563 osoby grupy kontrolnej w wieku 37-84 lat bez AF. U wszystkich uczestników badania wykonano badanie rezonansu magnetycznego mózgu, oceniając obecność ognisk „niemego” niedokrwienia, zmian hiperintensywnych istoty białej oraz objętość poszczególnych struktur. Funkcje poznawcze badano przy zastosowaniu testów neuropsychologicznych oceniających m.in. pamięć, myślenie, orientację, uwagę, rozumienie i zdolność do uczenia się. Stwierdzono, że osoby z AF otrzymywały niższą punktację w skalach oceniających zdolność do uczenia się oraz pamięć (β = -0.115, P < 0.01), a także uwagę (β = -0.105, P < 0.01). Jednocześnie, u osób tych obserwowano znamienną redukcję objętości hipokampów.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze