Zaloguj
Reklama

Miażdżyca a ryzyko udaru

Mózg, czaszka
Fot. ojoimages
Mózg, czaszka
(5)

Udar mózgu to nagłe uogólnione lub ogniskowe zaburzenie czynności mózgu.

Reklama

Jest jedną z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności w Polsce, a częstotliwość występowania to 141 udarów na 100 000 osób z czego 70-80% stanowi udar niedokrwienny.

Przyczyną udaru niedokrwiennego jest patologiczne zwężenie tętnicy, które w 9 na 10 przypadków wywołane jest miażdżycą. Blaszki miażdżycowe gromadzą się głównie w rozgałęzieniach i rozwidleniach tętnic, a niedokrwienie wywołane jest przez spadek przepływu jako wyniku niedrożności tętnicy lub nagłego zatkania światła naczynia wewnątrzczaszkowego przez oderwaną blaszkę miażdżycową.

Oprócz zmian miażdżycowych, do zahamowania przepływu przez tętnicę może dojść w przypadku:

  • zakrzepicy,
  • tętniaków,
  • wrodzonych i nabytych wad naczyń,
  • zapalenia tętnicy,
  • przerostu włóknisto - mięśniowego.

Pamiętać należy, że miażdżycy sprzyja niezdrowy tryb życia, palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej i nieodpowiednia dieta.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze