Zaloguj
Reklama

Leki przeciwpsychotyczne w chorobie Alzheimera – badanie DART-AD

Leki przeciwpsychotyczne w chorobie Alzheimera – badanie DART-AD
Fot. ojoimages
(5)

W wydaniu online czasopisma The Lancet opublikowano wyniki długofalowego randomizowanego badania z grupą kontrolną oceniającego wpływ przewlekłego stosowania leków przeciwpsychotycznych u pacjentów z chorobą Alzheimera na ryzyko zgonu (badanie DART-AD).

Reklama

W badaniu udział wzięło 165 pacjentów z rozpoznaną chorobą Alzheimera, u których przez 12 miesięcy obserwacji stosowano leki neuroleptyczne (tiorydazyna, chloropromazyna, haloperidol, trifluperazyna lub risperidon) (n=83) lub placebo (n= 82). Wyniki badania wykazały znaczący wzrost ryzyka zgonu wśród pacjentów przyjmujących neuroleptyki w porównaniu do grupy placebo (odsetek przeżyć w obu grupach po 12 miesiącach wyniósł odpowiednio 70% i 77%). W trakcie dalszej obserwacji różnica w obu grupach była jeszcze większa (po 24-miesiącach odsetek przeżyć wyniósł 46% vs. 71%; po 36-ciu 30% vs. 59%).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • C.Ballard, M.L.Hanney, M.Theodoulou, S.Douglas, R.McShane, K.Kossakowski, R.Gill, E.Juszczak, L.Yu, for the DART-AD investigators The dementia antipsychotic withdrawal trial (DART-AD): long-term follow-up of a randomised placebo-controlled trial The Lance

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze