Zaloguj
Reklama

Leki przeciwpadaczkowe mogą zwiększać ryzyko samobójstw

Leki przeciwpadaczkowe mogą zwiększać ryzyko samobójstw
Fot. Pantherstock
(0)

Amerykańska Food and Drug Administration (FDA) ostrzegła, że pacjenci przyjmujący leki przeciwpadaczkowe są dwukrotnie bardziej narażeni na ryzyko popełnienia samobójstwa niż osoby przyjmujące placebo. Prowadzona analiza objęła 199 badań (łączna liczba osób badanych - 43892) dotyczących stosowania 11 różnych leków przeciwpadaczkowych, w tym karbamazepiny, gabapentyny, felbamatu, lamotryginy, lewetiracetamu, okskabamazepiny, pregabaliny, tiagabiny, topiramatu, kwas walproinowego i zonisamidu.

Reklama

Zwiększone ryzyko samobójstw było obserwowane już po tygodniu od rozpoczęcia terapii i utrzymywało się przynajmniej przez 24 tygodnie. Wyniki były porównywalne wśród wszystkich 11 leków. Ryzyko względne (relative risk - RR) w porównaniu z przyjmowaniem placebo było wyższe u pacjentów leczonych z powodu padaczki (RR=3,60) niż z powodu wybranych schorzeń psychiatrycznych (RR = 1,6) lub innych chorób (np. migreny lub bólu neuropatycznego; RR = 2,0).

Wszyscy pacjenci poddawani terapii lekami przeciwpadaczkowymi powinni być więc szczególnie monitorowani pod względem występowania zmian w zachowaniu mogących wskazywać na wystąpienie lub pogłębienie depresji, a zwłaszcza myśli samobójczych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze