Zaloguj
Reklama

Leki antycholinergiczne mogą nasilać zaburzenia funkcji poznawczych u osób starszych

Leki antycholinergiczne mogą nasilać zaburzenia funkcji poznawczych u osób starszych
Fot. ojoimages
(0)

W trakcie American Academy of Neurology 60th Annual Meeting odbywającego się w kwietniu b.r. w Chicago (USA) przedstawiono wyniki badania sugerującego, że zażywanie leków antycholinergicznych może gwałtownie przyspieszać pogorszenie funkcji poznawczych u osób starszych.

Reklama

Aby udowodnić powyższą tezę, analizą objęto dane pochodzące z Rush Religious Orders Study, do którego zakwalifikowano starsze osoby duchowne bez otępienia w chwili włączenia do badania. Osoby te podzielono na dwie grupy w zależności od przyjmowania kiedykolwiek (grupa badana) lub nie (grupa kontrolna) leków o właściwościach antycholinergicznych (odpowiednio n=679 oraz n=191). Grupy badane obserwowano średnio przez 7,8 lat. W trakcie obserwacji stwierdzono, że zmiana funkcji poznawczych w grupie badanej przed zastosowaniem leków antycholinergicznych była porównywalna do odnotowanej w grupie kontrolnej, natomiast była szybsza po rozpoczęciu terapii lekami posiadającymi aktywność antycholinergiczną (p=0,0044). Wśród szerokiego wachlarza badanych leków posiadających mniejszą lub większą aktywność antycholinergiczną znalazły się między innymi leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, a także warfaryna, furosemid, hydrochlorotiazyd, czy też ranitydyna.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • American Academy of Neurology 60th Annual Meeting: Abstract S51.001. Presented April 17, 2008.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze