Zaloguj
Reklama

Krwawienie z przewodu pokarmowego po udarze mózgu

Krwawienie z przewodu pokarmowego po udarze mózgu
Fot. panthermedia
(5)

Wyniki nowego badania pokazują, że chociaż powikłanie w postaci krwawienia z przewodu pokarmowego w przebiegu hospitalizacji związanej z udarem niedokrwiennym mózgu jest rzadkie, jego wystąpienie wiąże się z trzykrotnym zwiększeniem ryzyka śmierci lub znacznego stopnia niepełnosprawnością przy wypisie ze szpitala.

Reklama

Badanie przeprowadzono w oparciu o kanadyjski rejestr udarów, spośród którego zidentyfikowano 6853 chorych hospitalizowanych z powodu udaru niedokrwiennego mózgu. Wśród nich u 100 (1,5%) pacjentów w trakcie hospitalizacji wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego, z czego 36 (0,5%) wymagało przetaczania preparatów krwiopochodnych. Po przeprowadzeniu analizy wieloczynnikowej stwierdzono, że niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia powyższego powikłania była choroba wrzodowa lub nowotworowa w wywiadzie oraz stopień ciężkości udaru mózgu. Krwotok z przewodu pokarmowego był niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu lub znacznej niepełnosprawności w chwili wypisu ze szpitala (OR 3.3; 95% CI 1.9–5.8), a także wpływał na śmiertelność po 6 miesiącach od wypisu (HR 1.5; 95% CI 1.1–2.0).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • M. J. O\'Donnell, M. K. Kapral, J. Fang, G. Saposnik, J. W. Eikelboom, W. Oczkowski, J. Silva, L. Gould, C. D\'Uva, F. L. Silver Gastrointestinal bleeding after acute ischemic stroke Neurology. 2008;71:650-655.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze