Zaloguj
Reklama

Konferencja dla neurologów w Katowicach

Konsylium
Fot. ojoimages
Konsylium
(5)

Rozwój prawa farmaceutycznego wiąże się z koniecznością znajomości obowiązujących regulacji prawnych.

Reklama

W ramach niniejszego wykładu zostaną omówione aktualne zasady, na jakich opiera się procedura rejestracji leków na padaczkę, w tym warunki do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu. Analiza przepisów prawa w tym zakresie obejmie zarówno aspekt teoretyczny jak i możliwe do powstania problemy wynikające z praktyki. Dążąc do kompleksowego ujęcia tematu szkolenia, w jego zakresie zostaną przedstawione reguły prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z rejestracją leków oraz sporządzania charakterystyki produktu leczniczego. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy w zakresie tematyki związanej z weryfikacją prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnego w ramach działania systemu eWUŚ.

Prowadząca: dr Anna Płatkowska

Reklama
(5)
Komentarze