Zaloguj
Reklama

Jakie zastosowanie ma sztuczna inteligencja w neurologii?

Badanie tomografem komputerowym
Fot. panthermedia
Badanie tomografem komputerowym
(0)

Sztuczna inteligencja jest pojęciem, które na tle obecnych czasów nie ma jednoznacznej definicji – jej sedno leży w powiązaniu wielu dziedzin życia i nauki, stąd coraz częściej i chętniej wykorzystywana jest ona w różnych obszarach naszego funkcjonowania. Swoje zastosowanie, w coraz szerszym zakresie ma w medycynie oraz w badaniach związanych z obrazowaniem, jak np. w rezonansie magnetycznym. Dzięki sztucznej inteligencji spada znacząco czas, jaki konieczny jest do uzyskania obrazu, który pozwoli postawić diagnozę.

Reklama

Powszechność terminu „sztuczna inteligencja” jest w obecnych czasach ogromna pomimo, że nie jest ono tak łatwe do zdefiniowania, jak by się to mogło wydawać. W zasadzie jest to efekt braku konkretnej definicji, a wręcz całego szeregu prób jej definiowania. Samo pojęcie inteligencji jest rozumiane, jako umiejętność postrzegania zależności i relacji, a także zdolność uczenia się i przetwarzania informacji. Mnogość definicji sztucznej inteligencji doprowadza nas do opisu tego zjawiska, jako dział informatyki, którego przedmiotem jest tworzenie maszyn oraz algorytmów, które posiadają znamiona inteligencji, czyli zdolności do przystosowania się do zmiennych warunków, podejmowania decyzji, uczenia się czy też myślenia abstrakcyjnego [1].

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja, swoje zastosowanie może znaleźć w rezonansie magnetycznym, co ma mieć bezpośrednie przełożenie na szybkość otrzymywania obrazu. Ma on pojawiać się znacznie szybciej niż w przypadku wykonania badania standardowym/ tradycyjnym MRI, przy czym diagnostyczna wartość takiego obrazu jest identyczna jak w przypadku aparatu tradycyjnego. Oznacza to tyle, że przy znacznej szybszym otrzymaniu obrazu, możemy postawić równie trafną diagnozę.

Sposób działania

Fast MRI, bo tak roboczo nazywa się wykonanie badania MRI za z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, pracuje w oparciu o sieć neuronową, analizującym tym samym, największy na świecie zbiór danych o rezonansie magnetycznym danej części ciała. Efektem takiego działania jest otrzymanie obrazu w 10 minut, a nie w 1,5 godziny, jak ma to miejsce dotychczas.

Aktualnie badanie Fast MRI wykonano u 108 pacjentów przy jednoczesnym wykonaniu badania MRI za pomocą tradycyjnego aparatu. Otrzymane obrazy przeanalizowane zostały przez specjalistów radiologii, a wyniki owych analiz opublikowano w „American Journal of Roentgenology”. Jak pokazuje publikacja, wyniki diagnoz były dokładnie takie same.

Przyszłość

Sztuczna inteligencja stanowi niewątpliwie narzędzie przyszłości. Coraz częściej i chętniej wykorzystywana jest w medycynie i w coraz większej ilość badań obrazowych. Widać to szczególnie w nakładach finansowych, przeznaczanych na tę waśnie dziedzinę - w 2019 roku rynek sztucznej inteligencji w medycynie szacowano na 3 mld dolarów, w 2025 jego wartość ma wynieść 24 mld dolarów [2].

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze