Zaloguj
Reklama

Jakie mogą być wczesne objawy guza mózgu?

MRI, rezonans mózgu
Fot. Shutterstock
MRI, rezonans mózgu
(1)

Guzy mózgu zaliczane bywają do grupy najgroźniejszych występujących u ludzi chorób nowotworowych – spowodowane jest to tym, że dość często rozpoznawane one są w bardzo późnym stadium, kiedy to resekcja tego rodzaju zmian jest już niestety niemożliwa. Ze względu na taką właśnie możliwość dużo pacjentów poszukuje informacji na temat tego, jakie mogą być wczesne objawy guza mózgu – czy rzeczywiście istnieje jakaś kompilacja dolegliwości, która wskazywałaby na to, że dany człowiek może mieć nowotwór wewnątrzczaszkowy?

Reklama

To, jakie objawy guza mózgu pojawiają się u chorego, zależne jest od kilku różnych czynników. Wpływ na to mają bowiem zarówno to, jakiego rodzaju zmiana rozwinie się u pacjenta, jak i jej dokładna lokalizacja oraz to, jakie rozmiary osiąga guz wewnątrzczaszkowy. Pewne jednak dolegliwości bywają wspólne dla wszystkich guzów mózgu, co ciekawe – część z nich w ogóle raczej nie jest powiązywana z tym, że mogą one być objawami nowotworu wewnątrzczaszkowego.

Jak nietrudno się domyślić, w przebiegu guzów mózgu u chorych pojawiają się przede wszystkim różnego typu zaburzenia neurologiczne. Wśród najczęściej spotykanych wymienić można:

  • bóle i zawroty głowy,
  • osłabienie siły mięśniowej,
  • zaburzenia koordynacji ruchowej,
  • zaburzenia równowagi,
  • zaburzenia widzenia,
  • problemy z pamięcią,
  • zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi,
  • zaburzenia czucia (w postaci np. pojawiania się w różnych rejonach ciała uczucia drętwienia czy niespecyficznych doznań przypominających kłucie).

Dolegliwości dotyczące układu nerwowego zdecydowanie nie są jednak jedynymi problemami, które mogą pojawiać się u pacjentów z nowotworem wewnątrzczaszkowym. Objawami guza mózgu mogą bowiem być także i różne dolegliwości natury psychiatrycznej, takie jak nagłe zmiany zachowania, obniżenie nastroju, zmiany osobowości, ale nawet i stany hipo- lub maniakalne, lub objawy psychotyczne.

Jedno można tutaj powiedzieć z całą pewnością – ogólnie guzy mózgu nie prowadzą do żadnych objawów, które można by uznać za specyficzne właśnie dla tych schorzeń. Z tego powodu zawsze wtedy, gdy u chorego pojawiają się jakieś nietypowe dolegliwości, których przyczyny nie jest on w stanie stwierdzić, jak najszybciej powinien on udawać się na konsultację do lekarza.

Piśmiennictwo
Reklama
(1)
Komentarze