Zaloguj
Reklama

Intensywna psychoterapia w leczeniu choroby dwubiegunowej

Intensywna psychoterapia w leczeniu choroby dwubiegunowej
Fot. ojoimages
(5)

Zgodnie z wynikami badań opublikowanych w "Archives of General Psychiatry", pacjenci leczeni farmakologiczne na chorobę dwubiegunową odnoszą wielką korzyść z dodania intensywnej psychoterapii.

Reklama

"Zaburzenie dwubiegunowe jest skrajnie osłabiającą chorobą, w dużej
części z powodu trudności w leczeniu depresyjnych zaburzeń
dwubiegunowych," pisze dr David J. Miklowitz z Universytetu Kolorado w
Boulder i jego współpracownicy. Badacze porównali czas poprawy stanu
zdrowia i prawdopodobieństwo pozostania zdrowym dla 12 miesięcy po
czterech rodzajach psychoterapii właściwej dla tej choroby. 293
pacjentów ambulatoryjnych z chorobą dwubiegunową I lub II rodzaju
otrzymywała także leki. Około połowa pacjentów była przypisana do
jednego z trzech rodzajów intensywnej psychoterapii (leczenie
skoncentrowane na rodzinie, terapia kognitywno - behawioralna lub
terapia rytmu społecznego), podczas gdy druga połowa była przypisana do
opieki opartej na współpracy, co stanowiło krótką interwencję
psychoedukacyjną. Więcej pacjentów w grupie intensywnej psychoterapii
wyzdrowiało w porównaniu z pajentami w grupie opieki opartej na
współpracy. Odsetek powrotów do zdrowia po 12 miesiącach dla pacjentów
w grupie intensywnej psychoterapii wynosił 64,4 procent, w grupie
opieki opartej na współpracy - 51,5 procent. Średni czas do odzyskania
zdrowia wynosił 113 dla pacjentów, którzy otrzymali intensywną
psychoterapię i 146 dni dla tych, którzy otrzymali opiekę opartą na
współpracy. Badacze sugerują, że można teraz porównać efektywność
kosztów różnych modeli psychoterapii choroby dwubiegunowej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Archives of General Psychiatry

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze