Zaloguj
Reklama

Implikacje posiadania krewnych z chorobą Alzheimera

Implikacje posiadania krewnych z chorobą Alzheimera
Fot. Ojoimages
(4)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań osoby, w których rodzinach występuje choroba Alzheimera, są obciążone podwyższonym ryzykiem zachorowania na nią.

Reklama

Od pewnego czasu wiadomo, że odmiana genu APOE oznaczana jako E4 sprzyja zapadnięciu na chorobę Alzheimera. Kathleen A. Welsz-Bohmer z Centrum Badawczego Choroby Alzheimera Księcia Bryana i współpracownicy zakończyli niedawno wieloletnie badania z udziałem kilku tysięcy starszych osób.
Badacze stwierdzili, że największe upośledzenie funkcjonowania poznawczego nastapiło u pacjentów, w rodzinach których zdarzały sie zachorowania na Alzheimera oraz u tych, u których wykryto wyżej opisaną nieprawidłowość genetyczną. Wynika stąd potrzeba dokładniejszego analizowania przypadków ludzi mających krewnych z tą chorobą.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • HealthDay

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze