Zaloguj
Reklama

Ilość przebytych ciąż stanowi czynnik ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera.

Autorzy: Colucci M et al.
Ilość przebytych ciąż stanowi czynnik ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera.
Fot. Pantherstock
(5)

Dane epidemiologiczne wykazują wysoką chorobowość dotyczącą objawów początku choroby Alzheimera (AD) wśród kobiet. Okazuje się, że niedobór estrogenów w okresie postmenopauzalnym może być przyczyną związanego z płcią ryzyka wystąpienia tego schorzenia.

Reklama

Jednakże badania dotyczące terapii estrogenowych i występowania choroby AD nie wykazują jednoznacznych wyników a nawet czasami dają sprzeczne wnioski. Celem przedstawionej pracy było zbadanie czy większe narażenie na endogenne estrogeny jest powiązane z niższym ryzykiem demencji.

W grupie badanej zebrano 204 pacjentki z chorobą Alzheimera. Grupę kontrolną stanowiło 201 kobiet. Autorzy pracy dokonali oceny różnych zmiennych, niebezpośrednio związanych z naturalnym narażeniem na estrogeny jak również w wywiadzie zebrano informację na temat poziomu wykształcenia i występujących urazów w wywiadzie. Uzyskane dane skorelowano z postępem choroby w grupie pacjentek z AD jak również uwzględniono tu wiek ujawnienia się objawów choroby.

Nieoczekiwanie wykryto, iż w grupie pacjentek z AD znajdowało się znacznie więcej pacjentek po licznych ciążach w porównaniu do grupy kontrolnej. W przypadkach choroby AD liczba ciąż, jakie dana pacjentka przeszła w swoim życiu jest związana z wcześniejszym początkiem objawów choroby.

Autorzy pracy potwierdzili wcześniej już wykryte informacje dotyczące poziomu wykształcenia jako czynnika chroniącego przed AD oraz kwestii poważniejszych urazów stanowiących czynnik ryzyka rozwoju AD.

Otrzymane wyniki sugerują, iż podwyższenie poziomu progesteronu lub estrogenów, a nie obniżenie poziomu estrogenów- jak wcześniej sugerowali inni autorzy prac - może odgrywać rolę w patologii AD.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • European Journal of Neurology, Volume 13, Number 12, December 2006, pp. 1374-1377.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze