Zaloguj
Reklama

Hormonalna terapia zastępcza a zanik mózgu

Operacja neurochirurgiczna
Fot. ojoimages
Operacja neurochirurgiczna
(5)

Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że hormonalna terapia zastępcza (HTZ) stosowana w celu wyeliminowania niekorzystnych objawów menopauzy związana jest z szybszym zanikiem tkanki mózgowej u kobiet w wieku powyżej 65 lat. Jednocześnie stwierdzono, że zaniki mózgu są największe u kobiet, u których obserwowano zaburzenia funkcji poznawczych już przed włączeniem HTZ.

Reklama

Objętość tkanki nerwowej oceniano w badaniu rezonansu magnetycznego mózgu wykonanego u 1403 kobiet w wieku 71-89 lat, uczestniczących w randomizowanym badaniu z grupą kontrolną - Women’sHealth Initiative Memory Study (WHIMS). Stwierdzono, że w grupie kobiet stosujących HTZ średnia objętość płatów czołowych była o 2,37 cm3 mniejsza niż w grupie placebo (p=0,004), natomiast średnia objętość hipokampów była mniejsza o 0,10 cm3 (p=0,05). Największa redukcja objętości hipokampów była obserwowana u kobiet z najniższą punktacją w skali MMSE ocenioną przed włączeniem do badania.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • \"Postmenopausal hormone therapy and regional brain volumes: The WHIMS-MRI Study.\"
    S. M. Resnick, M. A. Espeland, S. A. Jaramillo, C. Hirsch, M. L. Stefanick, A. M. Murray, J. Ockene, C. Davatzikos For the Women\'s Health Initiative Memory Study. Neurol

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze