Zaloguj
Reklama

Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu dystonii DYT-1

Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu dystonii DYT-1
Fot. ojoimages
(0)

Podczas 12th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród 26-ciu pacjentów  z potwierdzoną genetycznie dystonią DYT-1, u których przeprowadzono głęboka stymulację mózgu (DBS) w obrębie gałki bladej.

Reklama

Przed zabiegiem implantacji elektrod, średnia punktacja uszkodzenia motorycznego w skali Burke -Fahn-Marsden Dystonia Rating Scale wynosiła 57,51 (zakres skali do 120 – najcięższa postać).  Odpowiedź motoryczną i stopień upośledzenia w powyższej skali oceniano po zabiegu, a następnie po 6 i 12 miesiącach oraz corocznie przez 10 kolejnych lat. Po wszczepieniu elektrod obserwowano znaczącą redukcję punktacji średnio do 15,15 (P < .0001) po 3 latach oraz 16.25 (P < .0001) po 5 latach. Jednak według autorów pomimo długotrwałej terapii DBS, nasilenie dystonii u chorych stopniowo postępowało. U ośmiu pacjentów konieczne było założenie drugiej pary elektrod (średnio po 5 latach od pierwszego zabiegu), z powodu niepełnej odpowiedzi (<50%) lub znacznego pogorszenia objawów. 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 12th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders: Abstract 484. Presented June 24, 2008. Medscape Medical News

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze