Zaloguj
Reklama

Farmakokinetyka fenytoiny u osób starszych

Farmakokinetyka fenytoiny u osób starszych
Fot. Pantherstock
(0)

Fenytoina (PHT) jest lekiem często używanym w terapii padaczki u osób starszych, jednak informacje na temat jest właściwości farmakokinetycznych w tej populacji chorych są bardzo skąpe.

Reklama

W czasopiśmie „Neurology” przedstawiono wyniki badania, w którym sprawdzano wpływ wieku i płci na farmakokinetykę fenytoiny używając izotopu PHT lub fosfenytoiny (FOS) podawanego dożylnie lub domięśniowo u osób zażywających regularnie doustną postać leku. Do badania włączono pacjentów w wieku 18 lat i starszych z padaczką. Po doustnym zażyciu regularnej, porannej dawki fenytoiny, każda z osób otrzymywała pojedynczą dawkę 100 mg izotopu PHT lub FOS. Próbki krwi pobierano do 196 godziny od iniekcji, i przy użyciu chromatografii gazowej ze spektrofotometrią masową badano stężenie leku. Porównując wyniki w poszczególnych grupach wiekowych, nie stwierdzono różnic w klirensie, objętości dystrybucji oraz czasie eliminacji leku pomiędzy grupą osób powyżej 65 lat i młodszych. Średni okres półtrwania wyniósł około 40 godzin.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Ahn JE, Cloyd JC, Brundage RC, Marino SE, Conway JM, Ramsay RE, White JR, Musib LC, Rarick JO, Birnbaum AK, Leppik IE. Phenytoin half-life and clearance during maintenance therapy in adults and elderly patients with epilepsy. Neurology. 2008 Jul 1;71(1):3

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze