Zaloguj
Reklama

Endarterektomia tętnic szyjnych, czy wciąż jest najskuteczniejszą metodą leczenia?

Autorzy: SPACE Collaborative Group
Endarterektomia tętnic szyjnych, czy wciąż jest najskuteczniejszą metodą leczenia?
Fot. Pantherstock
(0)

Endarterektomia tętnic szyjnych jest od lat stosowana w leczeniu prewencyjnym udarów mózgu u pacjentów z objawowym, znacznym zwężeniem tętnic szyjnych. Następnie zaczęto stosować metodę alternatywną, czyli wewnątrznaczyniowe udrażnianie tętnic szyjnych przy pomocy stentów.

Reklama

Endarterektomia tętnic szyjnych jest od lat stosowana w leczeniu prewencyjnym udarów mózgu u pacjentów z objawowym, znacznym zwężeniem tętnic szyjnych. Następnie zaczęto stosować metodę alternatywną, czyli wewnątrznaczyniowe udrażnianie tętnic szyjnych przy pomocy stentów.

W badaniu prowadzonym przez grupę SPACE wzięło udział 1200 pacjentów z objawowym zwężeniem tętnic szyjnych, u których stwierdzono epizody przejściowych napadów niedokrwiennych bądź udar o średnim nasileniu. Pacjentów podzielono na dwie grupy: leczonych klasycznie endarterektomią (CAE - carotid-artery endarterectomy ) (n=595) oraz leczonych stentowaniem (CAS - carotid-artery stenting) (n=605). Pierwszorzędowymi punktami końcowymi w badaniu były tożsamostronny udar oraz zgon w ciągu 30 dni od przeprowadzonego zabiegu operacyjnego. Ostatecznie do analizy włączono 1183 pacjentów i okazało się, że procent powikłań po zabiegach dla grupy po CEA wyniósł 6.34%, a dla pacjentów po CES 6.84% (różnica bezwzględna 0.51%, 90% CI 1.89% to 2.91%).

Nie wykazano, by istniała różnica istotna statystycznie w skuteczności tych dwóch metod przy uwzględnieniu dwóch powyższych punktów końcowych. W najbliższej przyszłości w ten sam sposób zostanie  ocenione postępowanie w okresie od 6 do 24 miesięcy po zabiegu.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze