Zaloguj
Reklama

Dobra kondycja fizyczna może zmniejszać ryzyko zaburzeń otępiennych

Aktywność fizyczna
Fot. pantherstock
Aktywność fizyczna
(0)

Wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na zdrowie – dzięki niemu nie tylko zmniejszeniu ulega ryzyko wystąpienia chorób kardiologicznych czy cukrzycy, ale i poprawia się po prostu nasze samopoczucie. Tak naprawdę okazuje się jednak, że zalet pozostawania w dobrej kondycji jest zdecydowanie więcej. Przekonują o tym badania przeprowadzone w Szwecji, których wyniki wskazują, że dobra kondycja fizyczna powiązana jest ze znacząco zmniejszonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń otępiennych.

Reklama

Badania nad związkiem kondycji fizycznej u kobiet w średnim wieku a ryzykiem wystąpienia u nich w przyszłości zaburzeń otępiennych prowadzili naukowcy ze szwedzkiego University of Gothenburg. W badaniach wzięło udział prawie 200 pacjentek, których średni wiek wynosił 50 lat.

1. etapem prac była ocena kondycji fizycznej badanych. Dokonywano tego przy pomocy testu jazdy na rowerze – pacjentki wykonywały ćwiczenia aż do wyczerpania. Później, w zależności od wyników testu, badane przydzielano do grup o wysokiej, średniej lub niskiej wydolności fizycznej.

W kolejnych latach kobiety – 6-krotnie – były badane w kierunku rozwinięcia się u nich zaburzeń otępiennych. Ostateczne wyniki badań okazały się dość interesujące. Problemy neurologiczne z zakresu zaburzeń otępiennych rozwinęły się u 5% pacjentek z grupy o wysokiej wydolności fizycznej, u 25% z grupy o średniej wydolności i u 32% z grupy o niskiej wydolności. Okazało się również, że pacjentki z najlepszą kondycją – w porównaniu do tych, które miały średnią wydolność – miały zmniejszone ryzyko wystąpienia zaburzeń otępiennych aż o prawie 90%.

Badanie miało swoje ograniczenia – wzięła w nim udział stosunkowo mała liczba pacjentek, oprócz tego – ze względu na to, że prowadzone one było tylko wśród szwedzkich kobiet – ciężko jest odnieść jego wyniki do populacji ogólnej. Nie wiadomo też, w jakim mechanizmie aktywność fizyczna miałaby chronić przed otępieniem. Jedno jednak można na pewno powiedzieć: dobra kondycja fizyczna prowadzi do zdecydowanie większej ilości korzyści, niż możemy tylko przypuszczać.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze