Zaloguj
Reklama

Dieta śródziemnomorska a ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera

Dieta śródziemnomorska a ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera
Fot. medforum
(5)

Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie czy stosowanie diety śródziemnomorskiej (MeDi - Mediterranean diet) ma wpływ na ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera (AD). Dotychczas przeprowadzane badania uwzględniały jedynie pojedyncze składniki różnych elementów diety, w tym natomiast postanowiono sprawdzić, czy kompleksowe odżywianie się sposobem śródziemnomorskim może przynieść wymierne korzyści. Wiadomo bowiem, iż MeDi jest skorelowana ze zmniejszonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych, z obniżeniem częstości występowania niektórych postaci raka, jak również ze zmniejszoną umieralnością.

Reklama

Analizie prospektywnej poddano 2,258 mieszkańców Nowego Jorku, oceniając ich co 1,5 roku. Stopień stosowalności MeDi (określany w skali od 1 do 9, gdzie najwyższa oznaczała największe przywiązanie do MeDi) był głównym czynnikiem predykcyjnym w modelach, w których uwzględniano także wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wykształcenie, genotyp apolipoproteiny E, ilość przyjmowanych kalorii, palenie, wskaźniki zachorowań i BMI.

W ciągu 4-letniej (±3.0; range 0.2-13.9) obserwacji zanotowano w badanej populacji 262 nowe przypadki choroby Alzheimera. Udowodniono iż większe przywiązanie do MeDi wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia AD (HR, 0.91; 95% CI, 0.83-0.98; p = 0.015). Porównanie grupy najrzadziej korzystającej z MeDi z grupą „średnią” dało wynik: HR 0.85 (95% CI, 0.63-1.16), natomiast z grupą najczęściej sięgającą po MeDi: HR 0.60 (95% CI, 0.42-0.87) (p for trend = 0.007). Co dowodzi, iż im częściej stosuje się dietę śródziemnomorską, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Annals of Neurology Volume 59, Issue 6, Pages 912 – 921

Reklama
(5)
Komentarze