Zaloguj
Reklama

Diagnostyka i leczenie bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w krajach rozwijających się.

Diagnostyka i leczenie bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w krajach rozwijających się.
Fot. Pantherstock
(5)

W czasopiśmie „Lancet Neurology” przedstawiono problem dotyczący ostrego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w najbiedniejszych rejonach świata.

Reklama

W powyższej jednostce chorobowej szansa na przeżycie zwiększa się wraz z możliwością postawienia wczesnej diagnozy i włączenia odpowiedniej terapii, najczęściej ograniczonych ze względu na brak właściwego sprzętu oraz antybiotyków. Generyczne postacie ceftriaksonu stają się coraz tańsze, łatwiej dostępne i efektywne w leczeniu bakterii opornych na penicylinę i chloramfenikol, będących częstymi patogenami schorzenia. Jednocześnie coraz częściej odnotowywane są infekcje Streptococcus pneumoniae ze zmniejszoną wrażliwością na ceftriakson, wymagające stosowania alternatywnych terapii, które ze względów finansowych są trudne do wdrożenia. Autorzy artykułu zwracają także uwagę na konieczność kontynuacji prowadzenia szczepień ochronnych mających największy wpływ na zmniejszenie śmiertelności związanej z chorobą.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • M. Scarborough G.E. Thwaites The diagnosis and management of acute bacterial meningitis in resource-poor settings. Lancet Neurology 2008; 7:637-648

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze