Zaloguj
Reklama

Depresja w chorobie Parkinsona często niediagnozowana i nieleczona

Autorzy: Ravina B, Camicioli R, Como PG, Marsh L, Jankovic J, Weintraub D, Elm J.
Depresja w chorobie Parkinsona często niediagnozowana i nieleczona
Fot. medforum
(0)

W czasopiśmie Neurology opublikowano pierwsze badanie dotyczące wpływu występowania objawów depresji we wczesnym stadium choroby Parkinsona. Na podstawie wcześniejszych obserwacji przypuszczano, że problem ten może dotykać prawie połowy osób chorujących, pogarszając jakość ich życia.

Reklama

Do badania włączono 413 nieleczonych osób we wczesnym stadium choroby Parkinsona. Przy użyciu narzędzia badawczego, jakim jest skala - Geriatric Depresion Scale (GDS-15) składającej się z 15 pozycji badano objawy depresji u pacjentów, a nastepnie poszukiwano relacji pomiędzy nimi a funkcjami ruchowymi i aktywnością życia codziennego przy użyciu skali UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale). Podczas ponad czternastomiesięcznego okresu obserwacji u 27,6 % chorych wystąpiły objawy depresji. 40% z nich pozostawała nieleczona. W trakcie obserwacji stwierdzono także, że obecność depresji była istotnym czynnikiem pogorszenia funkcjonowania w życiu codziennym i zwiększała konieczność stosowania objawowej terapii choroby Parkinsona.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • The impact of depressive symptoms in early Parkinson disease. Neurology. 2007 Jun 20; [Epub ahead of print]

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze