Zaloguj
Reklama

Czym jest depresja poudarowa?

Współautorzy: Depresja po udarze mózgu: aspekty epidemiologii, patofizjologii,
oceny klinicznej i postępowania. Pscychiatria w praktyce klinicznej 2009
Czaszka
Fot. ojoimages
Czaszka
(5)

Udar mózgu, pomimo istotnej poprawy epidemiologicznej jest nadal częstym problemem zdrowotnym. Wraz ze wzrostem przeżywalności osób po epizodach udarowych zwiększa się skuteczność metod rehabilitacyjnych.

Reklama

Wyzwaniem jest nie tylko ruchowe usprawnienie chorych, ale także poprawa stanu psychicznego związanego z przebytym udarem. Depresję stwierdza sie u 20-30% chorych w ciągu pierwszego roku oraz u 30-50% w 2-3 lat po udarze.

Przyczyna tego rodzaju depresji jest złożona. Znaczenie mają czynniki:

  • biologiczne takie jak płeć żeńska, wcześniejsza skłonność do depresji,uwarunkowania genetyczne kliniczna ciężkość udaru i jego lokalizacja
  • funkcjonalne następstwa związane z udarem, np. obniżenie sprawności w zakresie podstawowych czynności

Do podstawowych objawów należy smutek, płaczliwość, zaburzenia ruchowe, problemy ze snem i utrata apetytu.

Dodatkowo wystąpić mogą objawy somatyczne, takie jak bóle głowy, zaparcia i zaburzenia cyklu miesiączkowego. Diagnostycznym problemem jest zmienność nastrojów i objawów depresji w zależności od czasu wystąpienia udaru.

Po trzech miesiącach dominuje uczucie zmęczenia, smutek, drażliwość, bóle i zawroty głowy, natomiast po okresie 12 miesięcy najczęściej zaobserwować można płaczliwość, utratę masy ciała, nudności i zaburzenia koncetracji. W leczeniu należy zastosować psychoterapię połączoną z odpowiednio dobraną farmakoterapią.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze