Zaloguj
Reklama

Częstość występowania udaru mózgu w USA i Europie

Częstość występowania udaru mózgu w USA i Europie
Fot. Pantherstock
(0)

Podczas International Stroke Conference 2008 w Nowym Orleanie (USA) zaprezentowano wyniki badania porównującego częstość występowania udaru mózgu w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wynika z niego, że częstość udaru jest znacząco większa wśród wszystkich grup socjospołecznych w USA w porównaniu z ich odpowiednikami w Europie, jednak największe różnice były widoczne wśród rasy czarnej oraz ludzi ubogich.

Reklama

Mężczyźni mieszkający w Stanach Zjednoczonych mieli 61 % większe ryzyko doznania udaru niż mieszkający w Europie. Wśród Amerykanek natomiast ryzyko to było dwukrotnie większe w porównaniu do Europejek. Obserwowano także lokalne różnice w częstości występowania w poszczególnych rejonach Europy. Kraje Europy Północnej, takie jak Szwecja czy Dania charakteryzowały się większą zapadalnością, nieco niższą niż w Ameryce. W krajach Europy Środkowej (Niemcy, Austria) obserwowano pośrednią częstość występowania udarów, podczas gdy najniższą zanotowano w krajach Europy Południowej (Włochy, Grecja, Hiszpania).

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • American Stroke Association International Stroke Conference 2008: Abstract 120. Presented February 21, 2008.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze