Zaloguj
Reklama

Czas trwania napadów padaczkowych - analiza systematyczna

Autorzy: Jenssen S, Gracely EJ, Sperling MR
Czas trwania napadów padaczkowych - analiza systematyczna
Fot. Pantherstock
(3)

Badania przeprowadzone na grupie 159 dorosłych pacjentów pozwoliły ocenic czas trwania napadów padaczkowych, w zależności od typów napadów.

Reklama

Badanie zostało przeprowadzone w celu ustalenia długości trwania poszczególnych typów napadów padaczkowych, co jest kluczowe przy wyborze metody leczenia. W trakcie badania zarejestrowano 579 napadów u 159 dorosłych pacjentów.

Dana były zbierane i rejestrowane za pomocą badań: Video-EEG i rutynowego EEG. Długość trwania napadu była definiowana od jego początku (stwierdzanego klinicznie lub za pomocą EEG) aż do końca występowania czynności napadowej w EEG. Typy napadów podzielono w następujący sposób: SPS - częściowe proste, CPS - częściowe złożone, SGTCS - wtórnie uogólnione toniczno-kloniczne, PGTCS - pierwotnie uogólnione toniczno-kloniczne i TS - toniczne. SGTCS rozdzielono na dwie podgrupy: SGTCS/CP - z komponentą częściową złożoną i SGTCS/TC - częściową toniczno-kloniczną. U każdego z pacjentów oceniano średnią długość trwania napadu oraz czas najdłuższego epizodu. Porównywano typy napadów, czas ich trwania, pierwszy i ostatni napad, obszar wyjścia czynności napadowej w korze mózgowej i oceniano stan ogólny chorego na początku napadu.

Okazało się, że napady częściowe szerzące się na obydwie półkule trwają najdłużej. I tak napady SGTCS trwały zwykle nie dłużej niż 660 s, CPS dłużej niż  600 s, a SPS – ok. 240 s.  PGTCS i TS trwały krócej, jednakże liczba pacjentów z tego typu napadami była zbyt mała, by to właściwie ocenić.

Badanie wydaje się być cenne z uwagi na dość duża grupę pacjentów. Nie objęło ono jednak populacji dziecięcej oraz przypadków pacjentów z padaczkami idiopatycznymi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Epilepsia. 2006 Sep;47(9):1499-503.

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze