Zaloguj
Reklama

Antyoksydant może zapobiec rozwojowi choroby Alzheimera

Autorzy: Anna Pyka
Zamyślenie
Fot. ojoimages
Zamyślenie
(5)

Rosnąca ilość dowodów sugeruje, że zmiany w przyswajaniu żelaza i innych metali (takich jak miedź i cynk) mogą opóźnić wystąpienie objawów choroby Alzheimera. Nowe wyniki badań pokazują, że obniżenie poziomu żelaza w osoczu krwi, może chronić mózg przed zmianami związanymi z tą chorobą.

Reklama

W tym badaniu, króliki były karmione pokarmem o wysokiej zawartości cholesterolu. Spowodowało to nagromadzienie płytek beta-amyloidu. Płytki te są toksyczne dla neuronów i są kluczowe dla rozwoju choroby Alzheimera. U królikow zaobserwowano zmiany w białku tau, które również jest istotne dla rozowoju choroby.

Po leczeniu lekiem o nazwie deferypron (chelator żelaza), poziom żelaza w osoczu królików został zmniejszony, a poziom beta-amyloidu i ufosforylowanego tau w mózgu, wróciły do ​​normalnego poziomu.

Wydaje się, że żelazo w mózgu u osob chorujacych na Alzheimera, znajduje się w niewłaściwych miejscach. W szczególności gromadzi się w jądrach plytek beta-amyloidu i jest bardzo reaktywne w tym umiejscowieniu.

Wyniki badań podkreślają rolę jonów metali jako kluczowych modulatorów dla oddziaływań toksycznych czynników ryzyka dla choroby Alzheimera.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal of Alzheimer’s Disease, May 2012 DOI: 10.3233/JAD-2012-111346

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze