Zaloguj
Reklama

Amerykańskie wytyczne dotyczące leczenia boreliozy (choroby z Lyme)

Amerykańskie wytyczne dotyczące leczenia boreliozy (choroby z Lyme)
Fot. iStock
(3)

Artykuł prezentuje aktualne wytyczne EBM dotyczące leczenia pacjentów z chorobami przenoszonymi przez kleszcze.

Reklama

Artykuł przedstawia aktualne wytyczne EBM dotyczące leczenia pacjentów z boreliozą (chorobą z Lyme), w tym neuroboreliozą, anaplazmozą (dawniej erlichiozy) i babesiozą przygotowane przez panel ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych (The Infectious Diseases Society of America - IDSA). Wytyczne są przeznaczone dla lekarzy opiekujących się pacjentami, u których występują wymienione wyżej schorzenia, lub którzy są na nie narażeni. Dla każdej z tych odkleszczowych chorób przedstawione są informacje dotyczące zapobiegania, epidemiologii, klinicznych manifestacji, diagnostyki i leczenia.

Dla porównania na stronie http://www.ilads.org/files/ILADS_Guidelines.pdf znajdują się aktualne wytyczne The International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS).

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze