Zaloguj
Reklama

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
Fot. Shutterstock
Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
(0)

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzony jest corocznie 3 grudnia. Dzień ten ma za zadanie zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Reklama

Niepełnosprawność to duży problem współczesnego świata. Według danych WHO ponad 650 milionów osób na całym świecie jest niepełnosprawna (psychicznie, fizycznie oraz sensorycznie). W Polsce ta liczba wynosi prawie 5,5 mln osób. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w Polsce są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne.

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych w Polsce

Osoby niepełnosprawne wciąż są w Polsce dyskryminowane. W wielu obszarach codziennego życia nie mają takich samych warunków, możliwości ani szans rozwoju, jak osoby zdrowe. Choć istnieją odpowiednie regulacje prawne i przepisy, w praktyce osoby te nie są traktowane na równi z innymi.

W 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły 622 spraw dotyczących problematyki równego traktowania, z czego aż 34% dotyczyło nierównego traktowania/dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Pamiętajmy każdego dnia o równym traktowaniu osób niepełnosprawnych. Bądźmy tolerancyjni i pomocni wobec tych osób. Niepełnosprawni nie są w niczym gorsi od osób sprawnych i zasługują na taki sam szacunek wobec społeczeństwa.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze