Zaloguj
Reklama

18 marca - Międzynarodowy Dzień Inwalidów

Praca dla niepełnosprawnych
Fot. Shutterstock
Praca dla niepełnosprawnych
(0)

Międzynarodowy Dzień Inwalidów jest to święto poświęcone osobom niepełnosprawnym w wyniku wypadków przy pracy. Zostało ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy, a obchodzone jest każdego roku w 3. niedzielę marca. W tym roku święto to odbywa się 18 marca.

Reklama

Wydarzeniem, które rozpoczęło rozmowy na temat bezpieczeństwa w pracy, była katastrofa górnicza 8 sierpnia 1956 roku w kopalni węgla kamiennego Bois du Cazier w Marcinelle w Belgii, w wyniku której śmierć poniosło 262 górników pochodzących z 12 krajów, a część doznała poważnych obrażeń, zostając inwalidą.

Prawdopodobnie jest to najstarsze święto, które jest poświęcone osobom niepełnosprawnym w wyniku wypadków przy pracy.

W Polsce obchody organizowane są od 1959 roku przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

10 zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

W celu zachowania bezpieczeństwa w pracy i zminimalizowania pojawienia się niebezpiecznych wypadków ważne jest przestrzeganie kilku zasad. Podstawowe reguły BHP zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. Główne zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy dotyczą:

  1. Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie – zgodnie z art. 211 kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami BHP. Reguły są zawarte w instrukcji, która powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu.  
  2. Stanowiska pracy – pracodawca powinien zapewnić nam czyste i bezpieczne (niezagrażające życiu i zdrowiu) pomieszczenia, a także stanowisko pracy dostosowane do naszych potrzeb psychofizycznych.  
  3. Zagrożeń – pracodawca ma obowiązek poinformowanie pracownika o niebezpieczeństwach związanych z pracą na konkretnym stanowisku. Powinien także przedstawić procedurę radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.  
  4. Odzieży ochronnej – pracę na niektórych stanowiskach należy wykonywać w odzieży ochronnej, którą musi zapewnić pracodawca. Chodzi m.in. o: kask, fartuch, rękawice, okulary czy odpowiednie obuwie.  
  5. Stosowania się do poleceń przełożonych – pracownicy powinni realizować swoje zadania w taki sposób, aby nie zagrażać sobie i innym ludziom. Ważne jest także wykonywanie poleceń przełożonych, którzy wymagają przestrzegania procedur.
  6. Uczestniczenia w szkoleniach BHP – pracownicy mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie wydarzenia to okazja do zapoznania się z przepisami, które w sytuacji zagrożenia mogą uratować nam życie.
  7. Badań lekarskich – w trakcie badań pracowniczych lekarz medycyny pracy określa, czy stan zdrowia pozwala nam na wykonywanie obowiązków na określonym stanowisku. Stosowanie się do jego zaleceń chroni nas oraz innych ludzi.  
  8. Porządku w miejscu pracy – rozlane śliskie substancje, przedmioty, o które łatwo się potknąć – obecność takich elementów w miejscu pracy zwiększa ryzyko wypadku.  
  9. Znaków w miejscu pracy – pracodawca ma obowiązek umieszczać w zakładzie znaki zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze. Pracownicy powinni się do nich stosować.  
  10. Drogi do pracy i z pracy  zasady BHP obowiązują nie tylko w miejscu pracy, ale także wtedy, gdy udajemy się do zakładu lub z niego wracamy. Chodzi m.in. o zachowaniu zasad ruchu drogowego. Ich przestrzeganie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku zagrażającego zdrowiu, a nawet życiu.
Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze