Zaloguj
Reklama

Życie z osobą dotkniętą chorobą Alzheimera

Wsparcie osoby starszej
Fot. Panthermedia
Wsparcie osoby starszej
(4)

W drugiej i trzeciej fazie choroby Alzheimera osoba chora wymaga 24-godzinnej opieki. Rolę tę pełnić może członek rodziny bądź wykwalifikowany opiekun.

Reklama

Bardzo ważną rolę odgrywa szczególne dbanie o osobę chorą, zaspokajanie jej podstawowych i wyższych potrzeb. Pierwszą i najważniejszą kwestią jest odpowiednie przygotowanie mieszkania osoby z Alzheimerem. Musi ono spełniać wszelkie kryteria, które umożliwią jej normalne funkcjonowanie.

Trzecia faza choroby uniemożliwia osobie chorej na Alzheimera sprawne, samodzielne funkcjonowanie, a co ważne mieszkanie tej osoby nie może jej jeszcze bardziej tego ograniczać. Pokój chorego nie może zawierać zbędnych dywanów, dywaników oraz mat, które ulegają przesuwaniu. Podłoga nigdy nie może być bardzo wypastowana i śliska. Bardzo ważne by w pokoju było jasno a nocą paliła się mała lampka.

Nie mogą znajdować się w nim przedmioty, które byłyby dla osoby chorej na Alzheimera niebezpieczeństwem np. wiszące lampy, kwietniki, kable czy gniazdka elektryczne. Wszystkie te elementy powinny być bardzo dobrze zabezpieczone. Meble powinny być małe, znane choremu z Alzheimerem z zabezpieczonymi ostrymi rogami oraz krawędziami.

fot. ojoimages

Drzwi do pokoju powinny być zawsze otwarte i nie mogą posiadać klucza od strony wewnętrznej pokoju, zabezpieczone powinny zostać także klamki od okien i drzwi balkonowych. Łóżko chorego powinno być niskie i posiadać matę przeciwodleżynową. Chory powinien mieć w pokoju także fotel, w którym mógłby spędzać czas podczas np. oglądania telewizji.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1)„Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
    2)„Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
    3)„Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
    4)Knopman D.S., DeKosky S.T., Cummings J.L. i wsp. Practice parameter: diagnosis of dementia (an evidencebased review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001; 56: 1143–1153.
    5) McKhan G., Drachman D., Folstein M. i wsp. Clinical diagnosis of Alzheimer’s disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the suspicies of Department of Health Services Task Force on Alzheimer’s disease. Neurology 1984; 34: 939–944.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze