Zaloguj
Reklama

„Życie po udarze bez niepełnosprawności”

Autorzy: Konkret PR, zdjęcia: ojoimages, informacja prasowa
Operacja neurochirurgiczna
Fot. ojoimages
Operacja neurochirurgiczna
(3)

W Polsce udaru mózgu doznaje rocznie ok. 75 tys. osób. Zaledwie kilka procent osób, które przeszły udar mózgu wraca do pracy. Niedowład lub wzmożone napięcie mięśni - to jedne z najbardziej dokuczliwych i bolesnych następstw udarów mózgu. 

Reklama

O tym jak pomóc pacjentom po udarze specjaliści  dyskutowali podczas konferencji „Życie po udarze bez niepełnosprawności”, która odbyła się 22 września 2011 r. w Warszawie.

"Większość udarów leczonych jest na specjalnych oddziałach szpitalnych czy w szpitalach wielospecjalistycznych. Często osoby, które przeszły udar cierpią na szereg chorób współistniejących"- powiedział przewodniczący sekcji chorób układu pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Prof. Andrzej Bogucki. "Niektóre z nich utrzymują się przez kilka, kilkanaście dni, większość z różnym nasileniem może występować przez resztę życia" - dodał.

Eksperci są zgodni - większość skutków udaru mózgu może zmniejszyć swoje nasilenie dzięki leczeniu
i intensywnej, fachowo prowadzonej rehabilitacji. Bardzo ważna jest współpraca wszystkich środowisk działających na rzecz osób po udarze - neurologów, rehabilitantów i fizjoterapeutów.

Neurolodzy podkreślili, że przykurcze i spastyczność można skutecznie leczyć zastrzykami z toksyny botulinowej. „Toksyna botulinowa jest bezpieczna i od lat stosowana w leczeniu spastyczności.
W Polsce chorzy po udarze jako jedyni w Unii Europejskiej wciąż nie mają dostępu do tej formy leczenia, bo nie jest ona refundowana, nie wprowadzono też programu terapeutycznego” –
powiedział Profesor Jarosław Sławek z Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów ds. spastyczności. „Leczenie stwarza możliwości poprawy w zakresie napięcia mięśniowego, bólu, higieny, samodzielności. Jednorazowa dawka działa 3–4 miesiące i stwarza dogodne okno terapeutyczne dla fizjoterapii, która w dalszych miesiącach pomoże w pokonaniu napięcia mięśniowego i przywracaniu sprawności ruchowej.”

Według szacunków Grupy Ekspertów do spraw Spastyczności około 2. tysięcy pacjentów rocznie wymaga terapii toksyną botulinową. Dzięki temu jakość ich życia mogłaby ulec znaczącej poprawie.

„W niektórych przypadkach przykurcz kończyny jest tak duży, że niemożliwe jest podjęcie rehabilitacji bez leczenia botuliną”– powiedziała Profesor Jolanta Kujawa, prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

W spotkaniu wzięli udział Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, którzy przedstawili bieżący stan prac oraz zapowiedzieli chęć możliwie szybkiego rozwiązania problemu osób dotkniętych spastycznością w ramach włączenia leczenia botuliną do rehabilitacji, co daje nadzieję na rozwiązanie tego dotkliwego problemu społecznego.

W organizację konferencji „Życie po udarze bez niepełnosprawności”, poświęconej problemom osób po udarze, zaangażowali się przedstawiciele Fundacji Udaru Mózgu, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów ds. Spastyczności. Spotkanie odbyło się w konwencji dyskusji panelowej, w której udział wzięli Prof. Andrzej Bogucki, Przewodniczący Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,Prof. Jarosław Sławek, Członek Zarządu Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego, Prof. Jolanta Kujawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Dr Maciej Krawczyk zeStowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Adam Siger z Fundacji Udaru Mózgu.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze