Zaloguj
Reklama

Zespół Westa - jedna z odmian padaczki

Badanie pacjenta w szpitalu
Fot. Panthermedia
Badanie pacjenta w szpitalu
(4)

Padaczka to choroba, w której mamy do czynienia z powtarzającymi się, nawracającymi napadami drgawek (zaburzenia w obrębie kory mózgowej związane z nieprawidłowymi wyładowaniami bioelektrycznymi).

Reklama

Padaczka

Padaczka może pojawić się w każdym wieku, dotyka także niemowląt. Napad padaczkowy, związany jest z zakłóceniem prawidłowej pracy układu nerwowego (nieprawidłowe przewodzenie impulsów, niewłaściwe stężenie neuroprzekaźników w mózgu). Wyładowania mogą obejmować jedną półkulę lub część mózgu bądź obydwie.

Drgawkom mogą towarzyszyć utrata przytomności bądź mimowolne oddawanie moczu czy stolca. Znanych jest kilka rodzajów padaczek. Choroba ta dotyka także niemowląt oraz dzieci. Padaczka u dzieci określana jest jako zespół Westa.

Przyczyny i objawy zespołu Westa

W chwili obecnej nie jest znana bezpośrednia przyczyna powodująca rozwój padaczki u niemowląt i dzieci. W chwili obecnej wymienia się kilka czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój tego zespołu.

Wśród najczęściej wymienianych są:

 • różnego rodzaju choroby matki w okresie ciąży,
 • czynniki genetyczne,
 • problemy w trakcie porodu (np. niedotlenienie),
 • urazy kobiety ciężarnej,
 • wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz
 • zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych.

Cały czas trwają badania poszukujące przyczyn rozwoju tej choroby z uwzględnieniem badań matki oraz dziecka.

Objawami towarzyszącymi zespołowi Westa są m.in.: nagłe zginanie się dziecka w pół z jednoczesnym podciągnięciem nóżek pod brzuch (przypomina to atak kolki), przyciąganie główki do klatki piersiowej w trakcie napadu, rzadziej dochodzi do odrzucania główki do tyłu z nagłym wyprostem dziecka, ślinotok, wymioty, silny niepokój, bladość twarzy, krzyk dziecka, pocenie się i inne.

Napady padaczkowe najczęściej występują w trakcie wybudzania się dziecka lub podczas zasypiania. Rodzice nigdy nie powinni bagatelizować wyżej wymienionych objawów i innych im towarzyszących. Konieczna jest wizyta u neurologa dziecięcego.

Diagnozowanie i leczenie zespołu Westa

Ze względu na niski wiek dziecka diagnoza zespołu Westa jest bardzo trudna. Lekarz przeprowadza dokładny wywiad z rodzicem i obserwuje objawy towarzyszące dziecku. Wykonywane są badania krwi, badanie EEG (w trakcie snu oraz podczas czuwania) oraz obserwowany jest rozwój dziecka.

Leczenie związane jest ze stopniem nasilenia objawów. Podawane są leki przeciwpadaczkowe, konieczne jest także stworzenie odpowiednich warunków dla dziecka (unikanie hałasu, silnych zapachów), czyli czynników które mogą prowadzić do powstania napadu. Bardzo ważną kwestią jest praca z dzieckiem oraz regularne kontrole lekarskie.
 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Grochmal-Bach B., Rorat M., Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi. Aspekty pedagogiczne i psychologiczne, Wyd. UJ, Kraków 2003.
  Kościelska M., Psychologiczne problemy padaczki u dzieci, PWN, Warszawa 1976.
  Pennock K., Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu. Porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, opóźnienie psychoruchowe, nadpobudliwość, zespół Downa, padaczka, autyzm, Bookinista, Toruń 1994.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze