Zaloguj
Reklama

Zaburzenie dotyczące okolicy twarzy: porażenie Bella

Zmarszczki u dojrzałej kobiety
Fot. medforum
Zmarszczki u dojrzałej kobiety
(0)

Jako porażenie Bella określa się zespół objawów obejmujących okolicę twarzy, które wynikają z dysfunkcji jednego z nerwów czaszkowych: nerwu twarzowego. Schorzenie nadal jest dość enigmatyczne ze względu na to, że nie do końca jasna jest jego etiologia oraz z uwagi na rozmaity charakter jego przebiegu. Choć objawy dysfunkcji nerwu twarzowego mogą samoistnie ustąpić, niektórzy chorzy, niestety, borykają się z dolegliwościami przez długi czas.

Reklama

Przyczyna występowania porażenia Bella

Patogeneza porażenia nerwu twarzowego typu Bella nadal pozostaje niejasna, często jest ono określane jako idiopatyczne (samoistne). Postulowany jest udział czynników takich jak zakażenie wirusem HSV (Herpes Simplex Virus), ostry stres czy zaburzenia czynności układu odpornościowego.

Objawy porażenia nerwu twarzowego

W przebiegu schorzenia dolegliwości u większości pacjentów zajmują jedną połowę twarzy (zdarza się jednak obustronne umiejscowienie objawów).

Pojawiają się one nagle lub narastają w ciągu kilku dni i zaliczane są do nich:

  • porażenie lub osłabienie mięśni połowy twarzy, związane m.in. z utrudnionym bądź nawet niemożliwym zmarszczeniem czoła czy zamknięciem oka, pojawiać się może też opadanie kącika ust,
  • ból w okolicy ucha z towarzyszącą nadwrażliwością na dźwięki,
  • zaburzenia wydzielania łez pod postacią nadmiernej suchości gałki ocznej lub wzmożonego łzawienia,
  • mimowolny wyciek śliny z ust,
  • zaburzenia odczuwania smaku
  • utrudnione, ze względu na osłabienie mięśni, spożywanie pokarmów.


Ustalenie ciężkości choroby możliwe jest przy zastosowaniu sześciostopniowej skali opracowanej przez House'a i Brackmanna. Stopień I w tej klasyfikacji oznacza prawidłową czynność mięśni twarzy. Wystąpienie asymetrii wraz z niedowładem tych struktur zaliczane są do stopni II – V (w zależności od nasilenia objawów). Stopień VI oznacza z kolei całkowity paraliż mięśni unerwianych przez nerw twarzowy.

Diagnostyka porażenia Bella

Rozpoznanie zaburzeń czynności nerwu twarzowego stawiane jest głównie na podstawie występujących u pacjenta objawów. Pomocniczą rolę w tym procesie odgrywa badanie neurologiczne. Pacjent prawdopodobnie zostanie poproszony o próbę wykonania takich czynności, jak zmarszczenie czoła, zaciśnięcie oczu, dmuchnięcie czy uśmiechnięcie się.

Czasami u chorych wykonywane są badania obrazowe: tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny głowy. Takie postępowanie ma na celu głównie wykluczenie innych potencjalnych przyczyn występujących zaburzeń, takich jak udar mózgu czy nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Czasami zobrazowane może zostać powiększenie i obrzmienie elementów nerwu twarzowego, takich jak jego zwój.

Poza jednostkami wymienionymi wcześniej, w różnicowaniu porażenia Bella bierze się pod uwagę również wiele innych schorzeń, takich jak:

fot. panthermedia

 


W celu wykluczenia tych chorób, zlecone zostać mogą badania krwi (m.in. ocena poziomu glukozy, stężenie mediatorów reakcji zapalnej) czy pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego podczas punkcji lędźwiowej (celem wykonania oznaczeń serologicznych lub oceny samego płynu).

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze