Zaloguj
Reklama

Wszystko na temat ostrej fazy udaru

Lekarze
Fot. ojoimages
Lekarze
(4)

Udar mózgu w ostrym okresie (ostrej fazie) stanowi bezpośredni stan zagrażający życiu chorego zatem wszystkie decyzje należy podejmować bardzo szybko.

Reklama

Wszelkie niepokojące i niebezpieczne objawy udaru mózgu narastają najczęściej w pierwszej dobie. Dopiero w dobie od 5tej do 7ej objawy ulegają stabilizacji.

W związku z powyższym pierwsza (ostra faza) doba ma największe znaczenie. Jest to czas od wystąpienia pierwszych objawów udaru do interwencji lekarskiej. Jest to także czynniki decydujący o skutkach uszkodzenia.

Ostra faza udaru mózgu - postępowanie

1. Jak najszybsze przetransportowanie pacjenta na specjalistyczny oddział udarowy osobiście bądź karetką

2. Nigdy nie należy podawać choremu leków (np. rozkurczowych, obniżających ciśnienie i wszelkich innych) Strać się przed przyjazdem karetki cały czas rozmawiać z chorym, kontrolować jego stan świadomości, tętno, oddech itp.

3. Po przewiezieniu do szpitala niezbędna jest precyzyjna diagnoza udaru mózgu (krwotoczny, niedokrwienny) oraz diagnostyka laboratoryjna (tomografia komputerowa, badanie doplerowskie tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych) oraz wszelkie badania biochemiczne 

4. Hospitalizacja pacjenta, w której na szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (oddech, tętno itp.)
 • Podtrzymywanie tych funkcji
 • Pełna kontrola metabolizmu glukozy
 • Ocena stanu świadomości
 • Ocena wszelkich innych zaburzeń
 • W przypadku wzrostu temperatury, obniżanie jej
 • Zwalczanie stanów hiperglikemicznych
 • Kontrola oddychania i zwalczanie pojawiających się zaburzeń 

5. Włączenie terapii farmakologicznej w zależności od udaru, z którym mamy do czynienia

 

fot. ojoimages

 

6. Jak najszybsza rehabilitacja (wczesna rehabilitacja)

 • W przypadku pacjentów nieprzytomnych i niezdolnych do utrzymania pozycji pionowej właściwe układanie chorego
 • Regularna zmian ułożenia
 • Włączanie dodatkowych ćwiczeń pod okiem wykwalifikowanego rehabilitanta
 • Zwalczanie obrzęku mózgu konieczna jest profilaktyka zakrzepic żył głębokich oraz zatorowość

Każdego pacjenta należy traktować w sposób indywidualny gdyż pogorszenie stanu neurologicznego możne nastąpić w każdej chwili z różnych powodów.

 

Bibliografia:

1. „Udar mózgu” red. Andrzej Szczudlik, red. Anna Członkowska, red. Hubert Kwieciński, red. Agnieszka Słowik, 2007

2. „Udar mózgu. Postępowanie diagnostyczne i terapia w ostrym okresie udaru”. Janusz Siebert, Walenty M. Nyka, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd.2.

3. „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.

4. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.

5. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze