Zaloguj
Reklama

Wrodzony kręcz szyi – czym jest i jak go leczyć? cz. 1.

Wrodzony kręcz szyi – czym jest i jak go leczyć? cz. 1.
Fot. panthermedia
(0)

Kręcz szyi jest zaburzeniem strukturalnym polegającym na ułożeniu głowy i szyi w nieprawidłowej, wymuszonej pozycji ułożenia tychże częsci ciała. Bardzo istotna jest wczesna diagnoza i wdrożenie postępowania terapeutycznego, gdyż w większości przypadków możliwe jest nawet całkowite cofnięcie się objawów. Istnieje wiele metod terapii – jedne lepsze, inne o wątpliwej opinii, jednak jeśli żadna z nich nie przynosi efektów, konieczna jest interwencja chirurgiczna.

Reklama

Postać ciężka to zdiagnozowana obecność zgrubienia mięśnia MOS związana z obecnością guza rzekomego oraz zwłóknieniem. Oczywiste jest w tej sytuacji ograniczenie ruchomośc,i a leczenia inwazyjnego wymaga około 8% pacjentów [1].

Wczesne rozpoznanie i podjęcie terapii jest kluczowe dla zahamowania rozwoju patologicznych zmian. Efektem nieleczonego kręczu mogą być deformacje układu kostnego w zakresie czaszki, w odcinku szyjnym (skolioza) czy też wytworzenie się tzw. skrzywień kompensacyjnych w innych, niższych częściach kręgosłupa [3].

Terapia i leczenie

Terapia ma na celu głównie przywrócenie zakresu ruchu oraz symetrii funkcjonalnej mięśnia szyi. Ważne jest również zapobieganie deformacjom czaszki i twarzy, wadom zgryzu czy innym asymetriom – w tym również zaburzeniom błędnika [1]. Leczenie w kręczu szyi ma głównie charakter zachowawczy, gdzie głównymi działaniami są wszelkie aktywności fizjoterapeutyczne. Jedynie w przypadku ciężkiej postaci tego typu działania nie przynoszą oczekiwanych efektów lub w sytuacji późnego podjęcia działań terapeutycznych, główną dewizą jest potrzeba usprawniania oraz wczesne podejmowanie działań zarówno leczniczych, jak i terapeutycznych [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] A. Michalska, M. Szmurło, J. Pogorzelska, M. Szczukocki, Z. Szwilling: Wrodzony kręcz szyi – przegląd metod leczniczych. „Child Neurology” 2017, t. 26, nr 52, s. 69-74.
    [2] A. M. Jaroń, B. Werner: Analiza postępowania leczniczego dziecka z kręczem szyi pochodzenia mięśniowego. „Nowa Pediatria” 3/201, s. 124-127.
    [3] M. Ziółkowski: Kręcz szyi u niemowląt – przyczynek do leczenia fizjoterapeutycznego.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze