Zaloguj
Reklama

Rodzaje urazów głowy - urazy kontaktowe i bezwładnościowe

Załamanie, depresja
Fot. ojoimages
Załamanie, depresja
(5)

W chwili obecnej wyróżniamy różne rodzaje urazów głowy. Jednym z nich są tzw. urazy kontaktowe. Uraz kontaktowy głowy jest wynikiem bezpośredniego uderzenia (np. kijem, młotkiem, podczas upadku z dużej wysokości na głowę, podczas bójki itp.).

Reklama

W związku z tym możemy mieć sytuację z:

 

  • raną powłokową (skóry), różnej rozległości i głębokości, które w większości przypadków wymagają konsultacji nie tylko neurologicznej ale także chirurgicznej. Nawet najmniejsza rana powinna być opatrzona. Nigdy nie wiadomo czy nie jest ona głęboka i zakażona. Rana ta może być przyczyną utraty krwi, która stanowi  niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjenta. W niektórych przypadkach konieczne jest zszycie rany a nawet hospitalizacja. Bardzo często tego typu urazom towarzyszą bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty, problemy z utrzymaniem równowagi itp. W przypadku gdy pacjent zostaje po opatrzeniu i przeprowadzeniu badań wypisany do domu i jego stan ulega pogorszeniu koniecznym jest powrót do szpitala.

 

  • urazami penetrującymi nazywamy te wszystkie urazy, które są wynikiem postrzału lub rany kłutej. Rany kłute stanowią duże niebezpieczeństwo gdyż uszkadzają skórę, kość a niekiedy także opony mózgowe i mózg. Jest to oczywiście zależne od głębokości rany oraz narzędzia jakim została ona wykonana. W przypadku ran postrzałowych duże znaczenie ma pocisk. Następstwa tych urazów mogą być różnego rodzaju zakrzepów, pseudotętniaków i wiele innych. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. W większości przypadków pacjenci są hospitalizowani i znajdują się pod stałą kontrolą lekarską. Pacjent z tego typu urazem wymaga licznych kontroli.

 

  • różnego rodzaju złamaniami, które dzieli się na złamania z wgłobienie kości oraz linijne (na skutek zadziałania bardzo dużej siły na dużej powierzchni). W przypadku złamań z wgłobieniem kości może dojść do stłuczeń a nawet rozerwania mózgu, pojawienia się krwiaka. W przypadku otwartych wgłobień kości istnieje dość duże ryzyko zakażenia. Większość tego typu przypadków wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej oraz kontroli pacjenta i jego hospitalizacji. Złamania linijne sklepistości gdy są otwarte także wiążą się z ryzykiem zakażeń. Każdy taki przypadek wymaga natychmiastowego przetransportowania pacjenta do szpitala bądź wezwania pogotowia ratunkowego. Choremu nie należy podawać środków przeciwbólowych w oczekiwaniu, iż ból minie a objawy mu towarzyszące ustąpią samoistnie.

Należy tutaj wspomnieć, o urazach bezwładnościowych głowy, gdzie uszkodzenia powstają na skutek różnego rodzaju naprężeń w mózgu.

fot. iStock

Są one także wynikiem zmieniania pozycji mózgu (przemieszczanie) we wnętrzu czaszki. Doprowadza to do rozlanego uszkodzenia naczyniowego z uszkodzeniem istoty białej a także rozlanego uszkodzenia aksonów. Mózg podczas urazu uderza o różne znajdujące się w jego otoczeniu struktury np. kość czy struktury opony twardej. Przyczynia się to do bardzo silnego krwawienia podtwardówkowego.


Pamiętajmy, iż jakikolwiek uraz głowy jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia, prawidłowego, samodzielnego sprawnego funkcjonowania na co dzień a nawet dla życia.

Piśmiennictwo:

  1. „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
  2. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
  3. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
  4. Kusz D. Kompendium traumatologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
  5. Gaździk T. (red.), Diagnostyka w ortopedii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
  6. Marczyński W. (red.), Postępowanie praktyczne w ortopedii i traumatologii, Medipage, Warszawa 2008.
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze