Zaloguj
Reklama

Relacja z konferencji Danube 2009 w Kazimierzu Dolnym

Autorzy: Dr n. med. Barbara Chmielewska
Klinika Neurologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Relacja z konferencji Danube 2009 w Kazimierzu Dolnym
Fot. medforum
(0)

W dniach 6-8 maja br. w Kazimierzu Dolnym odbyła się piąte Sympozjum Szkoleniowo-Naukowego Danube. Tegoroczna edycja dotyczyła problematyki stwardnienia rozsianego, padaczki, bólów i zawrotów głowy. Przedstawiono najnowocześniejsze metody diagnostyczne i wyniki badań nad nowymi lekami.

Reklama

W dniach od 6 do 8 maja bieżącego roku, w Kazimierzu Dolnym miała miejsce kolejna, piąta edycja Sympozjum Szkoleniowo-Naukowego pod hasłami „Stwardnienie rozsiane, padaczka, bóle i zawroty głowy”.

Sympozjum jest formą zaangażowania polskiego medycznego środowiska naukowego w działalność międzynarodowej organizacji naukowej, a mianowicie International Danube Neurological Association of Central and East Europe. Nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego spotkań w Kazimierzu czuwali jak zwykle profesorowie Franz Gerstenbrandt z Wiednia, twórca i obecnie honorowy prezydent Stowarzyszenia, Laszlo Vecsei z Szeged - sekretarz generalny oraz Zbigniew Stelmasiak z Lublina, zastępca sekretarza generalnego i zarazem przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W tym roku tradycyjny trzon programowy sympozjum został poszerzony o problematykę chorób naczyniowych, jak wiadomo najczęstszych schorzeń neurologicznych u osób w wieku średnim i starszym, w aspekcie zastosowania diagnostyki neurosonologicznej w praktyce lekarskiej, ale też możliwości jej wykorzystania do klinicznych badań naukowych. Gośćmi tej części konferencji byli profesorowie David Russel z Oslo, który przedstawił swoje doświadczenia w detekcji, z pozoru bezobjawowej mikrozatorowości w naczyniach mózgu, do której może dochodzić podczas inwazyjnej diagnostyki lub leczenia angiologicznego oraz Amos Korczyn z Izraela, który z kolei skupił się na udziale uszkodzeń naczyniowych w rozwoju demencji. W tym roku słuchacze mieli możliwość uczestniczenia w ponad 40 wykładach, w dwu debatach „pro- i contras” na temat przydatności systematyki napadów i zespołów padaczkowych oraz na temat skutków zastępowania leków oryginalnych generycznymi i wreszcie w interaktywnych warsztatach szkoleniowych. Zagadnienia przedstawili cenieni wykładowcy z polskich i zagranicznych uniwersyteckich ośrodków neurologicznych oraz placówek badawczych, w tym z Polskiej Akademii Nauk z Krakowa i Warszawy. Wiele badań toczących się w laboratoriach naukowych jest bliska zastosowania w medycynie klinicznej, m. in. dotyczy to wykorzystania naprawczego potencjału komórek macierzystych w chorobach neurologicznych sprowadzających trwałe deficyty funkcjonalne, takich jak udar mózgu, stwardnienie boczne zanikowe czy uszkodzenia pourazowe, w których współczesne leczenie nie przynosi satysfakcjonujących wyników. Podobne nadzieje budzą badania genetyczne nad udarami mózgu, po których oczekuje się usprawnienia obecnych możliwości modyfikowania czynników ryzyka tych chorób oraz przebiegu klinicznego i rokowań. W tym roku po raz pierwszy przygotowano sesję prezentującą obecny stan wiedzy na temat chorób demielinizacyjnych, przede wszystkim stwardnienia rozsianego, w populacji dziecięcej. Pozytywne opinie zebrał interaktywny warsztat przedstawiający trudniejsze przypadki z zakresu diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego, gdzie uczestniczący lekarze mieli możliwość skonfrontowania własnych rozpoznań i decyzji terapeutycznych z opiniami ekspertów.

 
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Redakcja Medforum

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze