Zaloguj
Reklama

Przewlekły smutek i depresja u rodziców dzieci z wadami cewy nerwowej

Autorzy: Hobdell E
Przewlekły smutek i depresja u rodziców dzieci z wadami cewy nerwowej
Fot. ojoimages
(5)

Zespół przewlekłego smutku opisywano u opiekunów osób z przepuklina oponowo-rdzeniową, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, nowotworami, oraz dzieci urodzonych przedwcześnie.

Reklama

Badaniem objęto 133 rodziców ( 63 par matka- ojciec, 6 samotnych rodziców). Analiza statystyczna ujawniła występowanie znamiennej różnicy  w zakresie przewlekłego smutku pomiędzy matkami i ojcami. Przewlekły smutek jest potencjalną barierą dla rodziców w zrozumieniu rozpoznania i sposobu opieki nad swoimi dziećmi. Na podstawie tych wyników można powiedzieć, że bardzo istotne jest badanie psychologiczne każdego z rodziców osobna, a także prowadzenie pomocy psychologicznej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Neurosci Nurs 2004; 36(2) : 82-8, 94

Reklama
(5)
Komentarze