Zaloguj
Reklama

Padaczka u osób starszych

Autorzy: Dr n. med. Anetta Lasek-Bal
Padaczka u osób starszych
Fot. panthermedia
(4)

Od kilkunastu lat badania epidemiologiczne wskazują na stały wzrost zachorowań na padaczkę w populacji osób starszych. Główna przyczyna tego zjawiska wiąże się ze wzrostem częstości chorób naczyniowych mózgu u osób starszych. Ocenia się, że te ostatnie stanowią przyczynę ok. 40% padaczek w tej grupie.

W artykule przedstawiono przyczyny padaczki późnej oraz postępowanie u pacjentów w wieku starszym.

Reklama

Badania epidemiologiczne wskazują na dwa okresy największej zapadalności na padaczkę- pierwszy szczyt zapadalności występuje w pierwszej dekadzie życia, drugi po 60 r.ż. Zapadalność na padaczkę jest większa powyżej 70 r. ż w porównaniu z I-szą dekadą życia. Narastająca wraz z wiekiem częstość padaczki wynika z kilku przyczyn, pośród których najistotniejsze są choroby naczyniowo-mózgowe, w tym niedokrwienne i krwotoczne udary mózgu (75%).

Napad padaczkowy może być pierwszym objawem udaru mózgu. Wczesne napady padaczkowe dotyczą 3-5,6% pacjentów i występują w okresie pierwszych 14 dni od początku udaru. Rozległość uszkodzenia poudarowego jest głównym czynnikiem wpływającym na występowanie wczesnych napadów padaczkowych. Mniejsze znaczenie odgrywa rodzaj udaru i lokalizacja. Późne napady padaczkowe- po okresie ostrym udaru dotyczą 7-18% pacjentów. Ryzyko napadów padaczkowych wzrasta w kolejnych latach od udaru.

Przebieg padaczki o podłożu naczyniowym u osób starszych jest zazwyczaj łagodny- napady występują rzadko i najczęściej są drgawkowe. Mogą występować stany padaczkowe (napad trwający powyżej 30 minut lub kilka napadów pomiędzy którymi pacjent nie odzyskuje przytomności), w tym stany padaczkowe bezdrgawkowe.

fot. ojoimages

Choroby zwyrodnieniowe mózgu (np. choroba Alzheimera) stanowią ok. 6 % przyczyn padaczki. Ten rodzaj etiologii odgrywa coraz większą rolę z powodu wzrostu liczby chorób zwyrodnieniowych związanych z wiekiem. Oceniono, że 5-krotnie wzrasta ryzyko wystąpienia padaczki u osób z chorobą Alzheimera oraz 8-krotnie u osób z otępieniem innym niż choroba Alzheimera.

Padaczka pourazowa jest skutkiem urazów czaszkowo- mózgowych, do których dochodzi częściej u osób starszych.

Wczesna reakcja drgawkowa pojawia się w ciągu kilku godzin od urazu i nie musi zapowiadać padaczki. Padaczka pourazowa najczęściej pojawia się w okresie od 1 miesiąca do 2 lat po urazie głowy.

Napady padaczkowe w przebiegu guza mózgu stanowią 15% wszystkich padaczek u osób starszych. Najczęstszą przyczyną są guzy wolno rosnące, naciekające lub uciskające korę mózgową, zlokalizowane w płacie czołowym i skroniowym.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1)Bradley W., Daroff R., Fenichel G., Jankovic J. Neurologia w praktyce klinicznej. Wydanie polskie pod redakcją Prusińskiego A., Wydawnictwo CZELEJ, 2006
    2) Kozubski W., Liberski P.P. Choroby układu nerwowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004
    3) Rowland L.P. Neurologia Merritta. Wydanie polskie pod redakcją Kwiecińskiego H., Kamieńskiej A. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2004

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze