Zaloguj
Reklama

Objawy choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera
Fot. Pantherstock
Choroba Alzheimera
(4)

Objawy kliniczne choroby Alzheimera dzieli się na zaburzenia poznawcze i poza poznawcze (urojenia, omamy, zaburzenia snu i inne), którym towarzyszą nieprawidłowości w badaniu neurologicznym.

Reklama

Omamy

Omamy u osób z chorobą Alzheimera są prawdziwe. Otępienie poprzedza najczęściej długi okres zaburzeń aktywności poznawczych. Osoba chora sama zauważa u siebie zmiany, zaczyna dostrzegać problemy z pamięcią, nie pamięta imion i nazwisk osób bliskich i znajomych, nazw przedmiotów codziennie używanych, szuka kluczy bądź obuwia. Zaczyna szukać słów opisujących przedmioty np. łyżka, coś co służy do jedzenia, zadaje te same pytania, nie pamięta o dacie urodzenia czy imienin. Chory ma problemy z pamięcią krótkotrwałą, deklaratywną oraz proceduralną.

Silne wahania nastroju

W ostatniej fazie choroby osoba chora nie poznaje nikogo z otoczenia, błądzi we własnym mieszkaniu. Za wyjątkiem wyżej wymienionych objawów występują także bardzo silne wahania nastroju i zachowania. Bardzo często chorobie tej towarzyszy depresja, która poprzedza pojawienie kolejnych/ innych objawów klinicznych. Depresji nigdy nie należy bagatelizować, zawsze trzeba ją leczyć.

Zaburzenia autonomiczne

Kolejnymi objawami choroby są różnego rodzaju zaburzenia autonomiczne np. spadek macy ciała, problemy z łaknieniem, zaburzenia snu, bezsenność i inne. Zaburzenia snu powodują, że chory w porze wieczornej bądź w nocy jest pobudzony i bardzo aktywny. Dodatkowo pojawiają się urojenia, iż opiekun bądź osoba bliska może chorego zabić, okraść czy otruć, napady agresji oraz halucynacje słuchowe i wzrokowe. Osoba dotknięta chorobą Alzheimera nie jest w stanie rozpoznać siebie w lustrze, osobę, którą widzi czyli siebie traktuje jak wroga, błędnie ją opisuje i interpretuje. Co ważne w trakcie oglądania telewizji czy słuchania opowiadania czytanego przez opiekuna osoba chora uważa, iż wydarzenia te dzieją się obok niego, są realne a nawet mu zagrażają.

Chory z czasem staje się bardzo nieufny, rozdrażniony, drażliwy, agresywny w stosunku do członków rodziny oraz znajomych. W większości przypadków jest to bardzo przykre i krępujące. Zdarzają się sytuacje, że osoba dotknięta chorobą Alzheimera gwałtownie upada co jest dla niej bardzo niebezpieczne niestety nie wiadomo czym są one spowodowane.

fot. shutterstock

Zaburzenia połykania

Mowa osoby chorej z Alzheimerem z upływem czasu staje się coraz bardziej uboższa a co ważne pojawiają się problemy ze zrozumieniem drugiej osoby. W ostatniej fazie choroby dochodzi do całkowitego zaniku mowy. Obserwowane są w tej fazie także mioklonie i zaburzenia połykania.

Kolejnym objawem są także zaburzenia zwieraczy, które początkowo wynikają z problemów z pamięcią później natomiast są wynikiem prawdziwych zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Początkowo chory nie ma problemów z poruszaniem się wraz z rozwojem choroby zaczyna spędzać coraz więcej czasu w fotelu (pozycja siedząca), natomiast ostatnia fazę choroby spędza w łóżku, przyjmując najczęściej pozycję „embrionalną”.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1) „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
    2) „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
    3) „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
    4) Knopman D.S., DeKosky S.T., Cummings J.L. i wsp. Practice parameter: diagnosis of dementia (an evidencebased review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001; 56: 1143–1153.
    5) McKhan G., Drachman D., Folstein M. i wsp. Clinical diagnosis of Alzheimer’s disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the suspicies of Department of Health Services Task Force on Alzheimer’s disease. Neurology 1984; 34: 939–944.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze