Zaloguj
Reklama

Nieznany sprawca a odszkodowanie

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
Miasto nocą
Fot. medforum
Miasto nocą
(0)

Zdarza się, że posiadacze pojazdów mechanicznych lub osoby nimi kierujące są sprawcami szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, a nie można ustalić ich tożsamości lub nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Reklama

Podmiotem, który wstępuje wówczas w miejsce ubezpieczycieli jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Do zadań Funduszu należy m.in. zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody powstałe na terytorium Polski.

Możliwość dochodzenia od Funduszu roszczeń odszkodowawczy za szkody na osobie obwarowana jest jedynie koniecznością ustalenia, czy zostały one wyrządzone w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego tym pojazdem, gdy ich tożsamość nie jest ustalona.

Z kolei możliwość dochodzenia odszkodowania w podobnych okolicznościach, ale za szkody w mieniu uwarunkowana jest wystąpieniem szczególnych następstw zdarzenia, które je wywołało. Zalicza się do nich śmierci, albo naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, stwierdzone przez lekarza specjalistę i trwające dłużej niż 14 dni.

Jeżeli szkoda powstała w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro.

Kiedy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce, którego ruchem wyrządzono szkodę jest znany, ale nie był ubezpieczony ubezpieczeniem OC od Funduszu można dochodzić zaspokojenia roszczeń wynikających ze szkód na osobie lub w mieniu, bez dodatkowych zastrzeżeń.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.
Reklama
(0)
Komentarze