Zaloguj
Reklama

Neuroborelioza

Autorzy: Dr n. med. Anetta Lasek-Bal
Neuroborelioza
Fot. iStock
(3)

Borelioza może przebiegać z zajęciem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Poniżej przedstawiono obraz kliniczny wraz z diagnostyką i leczeniem.

Reklama

Późna borelioza

Zmiany neurologiczne późnej boreliozy obejmują:  

 • przewlekle postępujące zapalenie mózgu,
 • zapalenie rdzenia kręgowego,
 • encefalopatię

W przeciwieństwie do powikłań wczesnej boreliozy, nie ustępują samoistnie.

Objawy zajęcia układu nerwowego w przebiegu późnej boreliozy dotyczą mniej niż 1% wszystkich przypadków, a u większości z nich brak jest wywiadu co do pokąsania przez kleszcza, rumienia wędrującego oraz objawów neurologicznych wczesnej boreliozy. Występują zaburzenia świadomości, drgawki, zaburzenia mowy, upośledzenie widzenia, objawy zajęcia nerwów czaszkowych.

Encefalopatię w przebiegu późnej boreliozy charakteryzują narastające zaburzenia pamięci, koncentracji uwagi, zespół zmęczenia.

Diagnostyka boreliozy

U każdego chorego z podejrzeniem neuroboreliozy należy wykonać nakłucie lędźwiowe.

W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego we wczesnej i późnej boreliozie z zajęciem układu nerwowego stwierdza się cechy procesu zapalnego ze wzrostem cytozy (jednojądrzasta do 4000 komórek/ml, najczęściej 100-200) i białka (zwykle 100-300mg/dl).

W TK głowy widoczne są niecharakterystyczne obszary hipointensywne w korze lub istocie białej okołokomorowej odpowiadające niedokrwieniu i demielinizacji.

MRI głowy ujawnia rozsiane ogniska hiperintensywne przypominające te obserwowane w stwardnieniu rozsianym.

Badania serologiczne wykazują obecność przeciwciał swoistych dla Borrelia burgdorferi w klasie IgM (wczesne stadium choroby) i IgG (późne stadium) we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym za pomocą testu ELISA lub Western blot. Metoda PCR pozwala wykryć genom mikroorganizmu.

 

fot. pantherstock

Leczenie boreliozy

Stadium wczesne boreliozy:

 • Tetracyklina: 2,0/dobę doustnie lub Doxycyclina 0,2/dobę doustnie przez 3-4 tyg.
 • Amoksycylina: 1,5/dobę doustnie  z probenecidem 1,5/dobę doustnie

Stadium późnego zakażenia boreliozą:

 • Penicylina krystaliczna G 24 mln j./dobę dożylnie przez 3 tyg.
 • Ceftriakson 2,0/dobę dożylnie przez 2 tyg. lub Cefotaksym 2,0/dobę dożylnie przez 2 tyg

PIŚMIENNICTWO

 1. Bednarova J., Stourac P., Adam P. Relevance of immunological variables in neuroborreliosis and multiples sclerosis. Acta Neurol. Scand. 2005;112:97-102
 2. Członkowska A., Członkowski A. Leczenie w neurologii. Kompendium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004
 3. Kozubski W., Liberski P.P. choroby układu nerwowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004
 4. Rowland L.P. Neurologia Merritta. Wydanie polskie pod redakcją Kwiecińskiego H., Kamieńskiej A. Wydawnictwo medyczne Urban & Partner, 2004
Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze