Zaloguj
Reklama

Napady padaczkowe po urazach głowy

Zaburzenia poznawcze u osób w podeszłym wieku
Fot. panthermedia
Zaburzenia poznawcze u osób w podeszłym wieku
(3)

Napad padaczkowy jest często spotykanym, znanym powikłaniem występującym po urazie głowy. Jako uraz czaszkowo- mózgowy określa się uszkodzenia zarówno czaszki i mózgu powstałe w wyniku działania takiej siły, która przekroczyła zdolności adaptacyjne głowy. Podłożem powstania napadu padaczkowego jest niewłaściwa lub nadmierna czynność bioelektryczna mózgu.

Reklama

Może ona rozpocząć się w jednym miejscu a następnie rozprzestrzenić na cały mózg, tzw. napad uogólniony. Wraz z napadem padaczkowym możemy mieć do czynienia z utrata świadomości oraz drgawkami.

Napady padaczkowe dzieli się na częściowe (proste lub częściowo złożone) bądź złożone, czas trwania napadu to około trzy minuty i mogą wystąpić u w każdym wieku. Objawami towarzyszącymi napadowi padaczki pourazowej są ślinotok, drżenie rąk i powiek, bełkotanie, utrata przytomności, naprężania ciała i inne. Kiedyś twierdzono, iż osoba, która ma napad padaczkowy jest osobą chorą psychicznie.

Padaczka pourazowa występuje najczęściej w przypadku urazów głowy otwartych, gdzie dochodzi do uszkodzenia tkanki mózgowej. W przypadku urazów głowy zamkniętych padaczka pojawia się znacznie rzadziej.

Napad może wystąpić zaraz lub w kilka godzin po urazie głowy i mówi się wtedy o nim jako bezpośrednim. Jeśli napad padaczkowy wystąpi w ciągu 7 dniu od przebytego urazu głowy mówimy o napadzie wczesnym, w sytuacji gdy wystąpi później o napadzie później występującym. O padaczce pourazowej mówimy gdy mamy do czynienia z wystąpieniem co najmniej dwóch napadów późnych. Padaczka poudarowa może ujawnić się także bardzo późno a okres, w którym się nie ujawnia nazywamy utajonym.

fot. pantherstock

Wyróżniamy dwa najczęściej spotykane rodzaju napadów padaczkowych i są to:

  • Napady padaczkowe wczesne, które występują znacznie rzadziej. Wśród podstawowych czynników ryzyka wymienia się złamanie czaszki, krwiaki, utratę przytomności ale długotrwałą czy stłuczenia mózgu. W większości przypadków dotyczy to sytuacji gdy mamy do czynienia ze złamaniem z wgłobieniem.
  • Napady padaczkowe późne zauważone zostały u około 2% chorych po urazach głowy. Do czynników ryzyka wystąpienia padaczki pourazowej późnej zaliczamy krwiaki, wystąpienie wczesnych napadów drgawkowych a także złamania z wgłobieniem.

Nigdy nie należy chorego podczas napadu padaczkowego pozostawiać samego, należy mu delikatnie przytrzymać/ podtrzymać głowę by nie zrobił sobie krzywdy podczas drgawek, chorego nie wolno na siłę potrząsać, wybudzać, dopilnować by ślina i piana wydobywające się z buzi miały odpływ, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej,  należy spokojnie poczekać aż skończy się napad.

Nigdy nie wolno wkładać nic do ust osoby w trakcie napadu, nie stosuj sztucznego oddychania nie podnoś na siłę osoby w trakcie napadu padaczkowego. Postaraj się jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe, chory wymaga konsultacji lekarskiej.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze