Zaloguj
Reklama

Leczenie choroby Alzheimera

Autorzy: lekarz psychiatra Elżbieta Trypka
Leczenie choroby Alzheimera
Fot. Ojoimages
(0)

Wraz z wydłużaniem się długości życia ludzkiego, coraz częściej w praktyce lekarskiej mamy do czynienia z chorobą Alzheimera. Artykuł prezentuje farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia tego zaburzenia.

Reklama

Choroba Alzheimera

Jest powoli postępującą chorobą zwyrodnieniową. W jej przebiegu dochodzi do utraty neuronów w obszarach mózgu odpowiedzialnych funkcje poznawcze, dlatego obecnie stosowane leki mogą wpływać na poprawę funkcji poznawczych i behawioralnych.
Zaburzenia nastroju oraz zaburzenia zachowania stanowią integralną część obrazu psychopatologicznego choroby Alzheimera. Zaburzenia nastroju i objawy psychotyczne powodują wzrost niesprawności i niechęć opiekunów. Wczesna identyfikacja oraz zastosowanie pomocy pomaga rodzinom borykać się z problemami oraz ułatwia adaptację do postępujących zmian związanych z ch. A., zmniejsza obciążenie emocjonalne i stres oraz chroni przed wczesną instytucjonalizacją. Stosowane leczenie pozwala na zahamowanie progresji choroby. Nie istnieje obecnie leczenie przyczynowe.

Leczenie choroby Alzheimera

W leczeniu farmakologicznym otępienia typu Alzheimera uwzględnia się dwa podstawowe kierunki oddziaływań leczniczych:
 1. Leczenie zaburzeń psychicznych i zachowania związanych z otępieniem takich jak: depresja, pobudzenie, lęk, objawy psychotyczne.
 2. Oddziaływania mające prowadzić do zmniejszenia zaburzeń w zakresie funkcji poznawczych – pamięci, uwagi, itd.

Działania niefarmakologiczne

Wybór działań psychoterapeutycznych powinien zależeć od możliwości intelektualnych i możliwości uzyskania wglądu w istotę problemów oraz umiejętności terapeuty. Terapia wglądowa, poznawcza czy podtrzymująca możliwa do zastosowania we wczesnych stadiach choroby.

Działania niefarmakologiczne 1

W pierwszej kolejności należy podejmować niefarmakologiczne działania, aby uniknąć stosowania niepotrzebnych leków i ograniczyć ich działania niepożądane.
 
Zaburzenia zachowania powinny podlegać leczeniu gdy:
 1. Powodują niezadowolenie u pacjenta lub opiekuna.
 2. Są niebezpieczne dla pacjenta lub otoczenia.
 3. Kiedy zaburzają podstawową opiekę nad pacjentem, utrudniają socjalizację i obniżają jakość życia.
Działania poza farmakologiczne skierowane są przede wszystkim do opiekunów.

Zaburzenia pamięci

Wielu pacjentów zapomina, położenia przedmiotów, a następnie oskarżają innych, że je ukradli. Czasami powtarzają wielokrotnie te same pytania czy powtarzają wykonywane czynności.
 • Stosowanie zapisków, pisanie planu codziennych zajęć, stosowanie znaków wzrokowych, etykietek jako pomocy.

Afazja

 • Powolne, spokojne i wyraźne wymawianie słów, używanie prostego języka, krótkich zdań.
 • Koncentracja na jednym zadaniu, jednym słowie w danym momencie.
 • Obserwacja znaków niewerbalnych.

Zespół nieprawidłowej identyfikacji

Nieprawidłowa identyfikacja członków rodziny jako oszustów, obcych osób.
Nieprawidłowa interpretacja wydarzeń w TV jako prawdziwych – objaw telewizora
Nieprawidłowa identyfikacja swojej osoby w lustrze – objaw lustra
 • można usunąć lustro lub telewizor,
 • ograniczać nasilenie bodźców otoczenia,
 • stosować dobre oświetlenie pomieszczeń,
 • pozostałe objawy wymagają leczenia farmakologicznego.

Wędrowanie

 • W kierunku jakiegoś celu – poszukiwanie krewnych, przyjaciół, toalety, dawnego domu.
 • Bezcelowe – z agitacją, akatyzją, nocne wędrowanie czy bezcelowa nadmierna aktywność. NALEŻY ADAPTOWAĆ OTOCZENIE DO PACJENTA A NIE NA ODWRÓT.
 • Używanie prostych zabezpieczeń w drzwiach, domowych alarmów, kratka w drzwiach wejściowych, płoty w ogródku, codzienne ćwiczenia, odpowiednia stymulacja i identyfikacja przy pomocy bransoletki. Należy unikać zamykania osób z otępieniem i stosowania siły, bo może to nasilać agitację i prowokować do ucieczki.
Nadmierna reaktywność emocjonalna pojawia się gdy pacjent z ch A. jest konfrontowany z przytłaczającymi go zadaniami lub sytuacjami.
 
Opiekunowie powinni:
 • unikać nadmiernych wymagań, powierzać wykonanie prostych zadań, powinni polegać na nauczaniu zachowań, mieć utrwalone i przewidywalne czynności rutynowe, ograniczać nadmierna stymulację zewnętrzną jak krzyki, głośne dźwięki, planować odpoczynki w ciągu dnia, aby uniknąć nadmiernego wysiłku.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze